Verslas

2013.09.14 16:07

ES ir EBPO sieks didesnės pažangos kuriant bendrą automatinio apsikeitimo mokesčių informacija standartą

ELTA 2013.09.14 16:07

Šeštadienį Vilniuje darbą pratęsusiame neformaliame Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) tarybos posėdyje jo dalyviai aptarė Europos finansų stabilumo klausimus, akcentuodami krizių prevenciją, ir kovos su mokesčių vengimu bei sukčiavimu priemones.

Šeštadienį Vilniuje darbą pratęsusiame neformaliame Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) tarybos posėdyje jo dalyviai aptarė Europos finansų stabilumo klausimus, akcentuodami krizių prevenciją, ir kovos su mokesčių vengimu bei sukčiavimu priemones.

ES finansų ministrai ir centrinių bankų valdytojai aptarė priemones, kurios ateityje padėtų užtikrinti finansų sektoriaus stabilumą. Apsvarstę krizių prevencijos klausimus, diskusijos dalyviai sutelkė dėmesį į tolesnius galimus finansų politikos žingsnius bei reformas, kurios sumažintų finansų rinkų fragmentaciją ir plėstų finansinio tarpininkavimo struktūrą. Šiuo klausimu savo nuomonę pateikė ir Briuselyje įsikūręs Briugelio mokslinis forumas.

„Krizė atskleidė finansų sektoriaus reglamentavimo silpnybes, dėl to labai svarbu sustiprinti šį sektorių. Konstruktyvi šios dienos diskusija prisidės prie pastangų užtikrinti finansų stabilumą, kuris būtinas skatinant ekonomikos augimą“, – sakė Lietuvos finansų ministras Rimantas Šadžius, pirmininkavęs neformaliam ECOFIN tarybos posėdžiui.

Antroje šeštadienio diskusijų dalyje ES finansų ministrai aptarė kovą su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Pagrindinį dėmesį posėdžio dalyviai sutelkė į Europos ir pasaulines iniciatyvas dėl bendro automatinio apsikeitimo informacija mokesčių srityje standarto. Tai nuolatiniai ir sisteminiai duomenų mainai, skirti kovai su mokesčių vengimu. Ministrai apsikeitė nuomonėmis, kaip geriau koordinuoti veiksmus, siekiant efektyvaus vienodo standarto.

Neformaliame ECOFIN tarybos posėdyje Vilniuje dalyvavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generalinis sekretorius Anchelis Gurija (Angel Gurria). EBPO žengia į priekį kurdama bendrą automatinio apsikeitimo informacija mokesčių srityje standartą, kurį ketina pristatyti 2014 m.

„Viso pasaulio lyderiai kovai su mokesčių vengimu ir sukčiavimu bei agresyviu mokesčių planavimu teikia išskirtinį dėmesį. Tai vienas svarbiausių ir Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų. Pagrindinis mūsų iššūkis - tęsti darbus, susijusius su automatinės keitimosi mokesčių informacija sistemos ES tobulinimu. Neabejotina, darbai bus koordinuojami su EBPO pažanga“, – sakė Lietuvos finansų ministras.

Pasak pirmininkavimo ES Tarybai atstovės spaudai Lietuvoje, dvi dienas vykusiame neformaliame ECOFIN Tarybos posėdyje Vilniuje dalyvavo apie 300 delegatų ir svečių, renginį nušvietė apie 200 žiniasklaidos atstovų.