Verslas

2013.09.12 12:36

Seimas imasi Kauno ir Palangos oro uostų reorganizacijos įstatymo

ELTA 2013.09.12 12:36

Seimas po pateikimo pritarė įstatymo projektui, kuriuo siekiama leisti reorganizuoti valstybės įmones Kauno aerouostą ir Tarptautinį Palangos oro uostą.

Seimas po pateikimo pritarė įstatymo projektui, kuriuo siekiama leisti reorganizuoti valstybės įmones Kauno aerouostą ir Tarptautinį Palangos oro uostą.

Pasak dokumentą pristačiusio susisiekimo viceministro Arijando Šliupo, įstatymo projektu numatoma sudaryti teisines sąlygas reorganizuoti Kauno aerouostą ir Tarptautinį Palangos oro uostą, prijungiant juos prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto. Po reorganizavimo jai pereitų visos reorganizuojamų valstybės įmonių teisės ir pareigos.

Taip siekiama optimizuoti ir sumažinti reorganizavimo procese dalyvaujančių valstybės įmonių valdymo išlaidas ir suformuoti efektyvų oro uostų valdymo modelį, leidžiantį darniai plėtoti tarptautinius Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus.

„Po reorganizacijos oro uostus valdančių valstybės įmonių skaičius sumažės iki 1, darbuotojų skaičius sumažės apie 5 proc., veiklos sąnaudos sumažėtų apie 1,2 mln. Lt per metus. Bus efektyvesnis tarptautinių oro uostų valdymas, ekonomiškiau ir efektyviau naudojamos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšos. Įgyvendinant oro uostų investicinius projektus, bus taikomas masto ekonomijos principas“, – teigiama aiškinamajame rašte.

Pritarus projektui po pateikimo (balsavo: už – 57, prieš – 6, susilaikė 10), toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Ekonomikos komitete. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – lapkričio 7 d.