Naujienų srautas

Verslas2012.07.19 08:15

Energetikos įmonių konsultacijoms, tyrimams ir viešiesiems ryšiams – dešimtys milijonų litų

Naujos branduolinės jėgainės statybomis besirūpinanti bendrovė „Visagino atominė elektrinė“ (VAE) be konkursų įsigijo konsultacijų ir viešųjų ryšių paslaugų už maždaug 9,4 mln. Lt.  

Naujos branduolinės jėgainės statybomis besirūpinanti bendrovė „Visagino atominė elektrinė“ (VAE) be konkursų įsigijo konsultacijų ir viešųjų ryšių paslaugų už maždaug 9,4 mln. Lt.

Ne ką atsilieka ir uždaroma Ignalinos atominė elektrinė (IAE), su britų teisininkais be konkurso sudariusi susitarimą, kurios vertė – iki 6 mln. litų.

Be konsultantų ir viešųjų ryšių specialistų, VAE samdo ir grunto ekspertus. Už tyrimus būsimosios elektrinės statybvietėje, tiesa, jau su konkursu, numatyta sumokėti daugiau kaip 10 mln. Lt.

O IAE per mažiau nei dvejus metus britų teisininkų paslaugoms jau išleido daugiau kaip 19 mln. Lt, tačiau tai – ne riba, ir teisės žinovų atlygis Ignalinoje ūgtelėti jau iki 25 mln. litų.

DELFI žiniomis, VAE pirkimais jau susidomėjo Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). Tuo tarpu milijoninės IAE išlaidos teisininkams viešųjų pirkimų prievaizdų jau buvo tikrintos – nustatyta, kad uždaroma jėgainė įstatymams nenusižengia, ir VPT papildomiems susitarimams neprieštarauja.

Sutartis už 8 mln. Lt – už pagalbą ruošiantis statyboms

Birželio pabaigoje VAE paskelbė sudariusi keturias sutartis už maždaug 20 mln. Lt. Viena didžiausių – verslo konsultavimo ir finansinio patarėjo paslaugų pirkimas už 8 mln. Lt.

Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) VAE nurodo, jog ši sutartis sudaryta su britų kompanija „N M Rothschild & Sons Limited“. VAE išorinių reikalų direktorius Sigitas Baltuška DELFI teigė, jog britai jau kurį laiką talkina Visagino atominės elektrinės (AE) projektui.

„Rothschild“ konsultuoja UAB „Visagino atominė elektrinė“ vykdant derybas su regioniniais partneriais ir strateginiu investuotoju dėl akcininkų sutarties bei kitų projekto sutarčių paruošimo ir jų pasirašymo. „Rothschild“ taip pat aktyviai dalyvavo ruošiant Visagino AE verslo planą, konsultuoja Lietuvos nacionalinį investuotoją derinant projekto finansavimo planą“, – sakė S. Baltuška.

1,4 mln. Lt viešinimo paslaugoms – dar ne viskas

DELFI žiniomis, VPT taip pat sudomino dar dvi VAE sutartys, kurių bendra vertė – daugiau kaip 1,4 mln. Lt. Jos sudarytos su viešųjų ryšių kompanija BVRG. Kaip ir verslo konsultantų atveju – be konkurso.

Aiškindamas, dėl ko prireikė be konkurso pirkti žiniasklaidos planavimo paslaugas, VAE išorinių reikalų direktorius nurodė, esą tai privertė daryti nenumatytos aplinkybės.

„Pasirinktą pirkimo būdą nulėmė tai, kad reikėjo labai trumpais terminais užtikrinti pradėtos komunikacijos tęstinumą dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti. Integruotos komunikacijos ir žiniasklaidos planavimo paslaugų pirkimas atliktas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 2 dalimi. Šie pirkimai atlikti vadovaujantis įstatymo numatytomis procedūromis. Visa informacija apie šiuos pirkimus buvo pateikta VPT, o viešojo pirkimo procedūrų ataskaita yra viešai prieinama VPT interneto puslapyje. Apie pirkimus pateikta visa vieša informacija, kuri būtina pagal Viešųjų pirkimų įstatymą“, – tęsė S. Baltuška.

Beje, šiemet VAE numato vykdyti dar vieną viešųjų ryšių paslaugų pirkimą. Jis, anot S. Baltuškos, bus vykdomas ne neskelbiamų derybų būdu, o rengiant atvirą konkursą.

„Įvairiapusės informacijos srautas apie Visagino AE yra labai didelis, tačiau tiek visuomenė, tiek įvairios suinteresuotos institucijos nuolat pabrėžia, kad informacijos vis dar trūksta“, – viešinimo paslaugų poreikį aiškino VAE išorinių reikalų direktorius.

Už grunto tyrimus – 10 milijonų

Dar 10,3 mln. Lt VAE sumokės už grunto tyrimus naujosios atominės elektrinės statybų aikštelėje.

Tokios vertės sutartis po derybų paskelbus kvietimą dalyvauti konkurse sudaryta su bendrove „Artva“ ir jos partnere – amerikiečių kompanija „Paul C Rizzo Associates“.

Anot S. Baltuškos, bus atliekami kompleksiniai tyrimai, kurių duomenys bus labai svarbūs Visagino AE statybų eigoje.

„Bus atlikti projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai, kurių metu nustatyti geotechniniai gruntų parametrai Visagino AE saugai svarbių statinių projektui rengti. Tyrimai atliekami vadovaujantis ne tiktai Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, bet ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) saugos reikalavimais. Jų metu po būsimomis statinių vietomis yra atliekami zondavimo darbai bei gręžiami gręžiniai, juose atliekami geofiziniai bei geotechniniai tyrimai ir imami grunto mėginiai, kurie tiriami akredituotose JAV laboratorijose. Šių duomenų pagrindu bus paruoštas saugai svarbių statinių pamatų ir atitinkamai pačių statinių techninis projektas“, – aiškino pašnekovas.

VAE rinkosi tarp dviejų pasiūlymų. Antroje vietoje liko bendrovė „Fugro Baltic“, pasiūliusi gruntą Visagine ištirti už 10,64 mln. Lt.

Britų teisininkai džiaugiasi Ignalina

Tuo tarpu IAE, besiskundžianti lėšų trūkumu jėgainės uždarymui, nestokoja pinigų teisinėms konsultacijoms. Britų teisininkams „Taylor Wessing“ per pastaruosius dvejus metus išmokėta jau daugiau kaip 19,6 mln. Lt: pagal pagrindinę sutartį ir po to sudarytus tris papildomus susitarimus. Bet ir tuo išlaidos britų paslaugoms nesibaigė. Pagal naujausią susitarimą, jos gali pasiekti iki 25,6 mln. Lt.

Pernai, kuomet su „Taylor Wessing“ sudarytas trečiasis papildomas susitarimas, leidęs teisininkams papildomai sumokėti iki 9,9 mln. Lt, IAE skelbė, kad „sutartys yra fiksuoto valandinio įkainio, todėl galutinė sutarties kaina priklauso nuo galutinio užsakyto ir suteikto paslaugų kiekio“. Taip pat nurodyta, kad britų teisininkų valandinis įkainis – 490 eurų (1,69 tūkst. Lt). Į šį įkainį esą įeina visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos.

Sudarius sutartį už 9,9 mln. Lt, „Taylor Wessing“ už tokią sumą galėjo suteikti maždaug 5,85 tūkst. valandų konsultacijų. Arba beveik 244 paras. Tačiau praėjus maždaug 9 mėnesiams po šio susitarimo sudarymo, IAE nutarė dar kilstelėti išlaidų kartelę.

IAE DELFI pateiktuose atsakymuose nurodoma, jog sudarytas ketvirtasis papildomas susitarimas su „Taylor Wessing“, leidžiantis prie jau minėtos 19,6 mln. Lt sumos pridėti dar iki 6 mln. litų.

„2012 m. birželio mėn. VĮ Ignalinos atominė elektrinė, gavusi VPT sutikimą, įvykdė viešojo pirkimo procedūras, reikalingas pirkti papildomas „Taylor Wessing LLP“ paslaugas. 2012 m. liepos 5 d. sudarytas Papildomas susitarimas Nr. 4. Viešojo pirkimo (ne sutarties) vertė – 6 mln. Lt. Tai reiškia, kad VĮ Ignalinos atominė elektrinė turi teisę (o ne įsipareigojimą) pirkti papildomas paslaugas iki 6 mln. Lt. Nesant poreikiui, konsultacijos nebus perkamos“, – nurodo IAE.

Uždaromos elektrinės administracija nurodo, jog pinigų prireikė ne tik britams, bet ir jų pasamdytiems ekspertams.

„Projektai Panaudoto branduolinio kuro saugykla (B1) ir Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas (B234) bei jų įgyvendinimas reikalauja kompleksinių (teisinių, inžinerinių, finansinių) konsultacijų. Atsižvelgiant į tai, pagrindinėje sutartyje numatyta, kad iki 30 procentų paslaugų gali teikti „Taylor Wessing LLP“ pasitelkti subtiekėjai siekiant įvertinti projektų B234 įgyvendinimo atskirus klausimus finansiniu, inžineriniu aspektais, kas ir buvo daroma (pvz. „Taylor Wessing LLP“ pasitelkti tarptautiniai branduolinės energetikos ekspertai, MFD International Ltd, tyrė projektų B1 ir B234 branduolinės saugos klausimus)“, – aiškina IAE.

Nors IAE nurodo neturinti prievolės britams primokėti dar 6 mln. Lt, darbo teisininkams esą nepritrūks. Mat santykių aiškinimasis su darbus Ignalinoje vykdančia kompanija „Nukem“ dar nėra baigtas.

„Papildomas susitarimas su „Taylor Wessing LLP“ buvo sudarytas atsižvelgiant į konsultacijų su projektų B234 rangovais eigą, jų rezultatus ir bendrą projektų įgyvendinimo situaciją. Be to, būtina keisti projekto B234 sutartį, spręsti einamuosius projektų B1 ir B234 klausimus“, - dėsto IAE.

Papildomas 6 mln. litų limitas galios dar daugiau kaip metus – iki pagrindinės sutarties su „Taylor Wessing“ galiojimo pabaigos, t.y. iki 2013 m. rugpjūčio 10 d.

A. Butkevičius kreipėsi į Valstybės kontrolę

Seimo opozicijos lyderis, Socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius DELFI teigė VAE pirkimus neskelbiamų derybų būdu apskundęs Valstybės kontrolei ir VPT.

„Gavome informaciją apie šį atvejį ir jau išsiunčiau raštus ponui Plytnikui (VPT direktoriui – DELFI) ir valstybės kontrolierei Giedrei Švedienei, kad atliktų patikrinimą, ar nėra pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymas“, – sakė socdemų lyderis.

IAE išlaidas teisininkams opozicijos lyderis taip pat vertina skeptiškai. „Manau, kad čia yra nusikaltimas. Pinigai turi būti naudojami pagal paskirtį, laikantis įstatymų. O po to reikia paaiškinti, atsiskaityti, koks buvo pasiektas rezultatas – nesvarbu, panaudota didelė ar maža suma“, - sakė pašnekovas.

Prie 20 mln. Lt artėjančias išlaidas teisininkams jis vertino kaip galimos nekompetencijos išdavą. „Gali būti du galimi tikslai. Vienas – kas gali paneigti, kad tai nėra savotiškas pinigų plovimas. Antras dalykas: parodoma, kad valstybės tarnyboje – tiek (Energetikos – DELFI) ministerijoje, tiek IAE – dirba žmonės be kompetencijos. Ir gauna didžiulius atlyginimus ir nepasiekia jokio teigiamo rezultato“, – reziumavo A. Butkevičius. 

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi