Verslas

2019.02.19 10:39

„Brexitas“: kaip keisis prekyba lietuviškais produktais JK

LRT.lt 2019.02.19 10:39

Iki oficialios Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos datos – 2019 m. kovo 30 d. – liko mažiau negu du mėnesiai. Tęsiantis deryboms dėl Išstojimo sutarties, keliaujantieji ir turintieji verslo reikalų su šia šalimi turėtų iš anksto pasirengti įvairiems scenarijams, rašoma ministerijos pranešime žiniasklaidai.

Europos Komisijos (EK) komunikate „Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimo iš ES kovo 30 d. planas: pasiruošimas nenumatytiems Brexit atvejams“ aptariamas maisto produktų, gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų, augalų, vaistų eksportas ir importas, reikalavimai kelionėms su naminiais gyvūnais.

JK tapus trečiąja šalimi, ji nustatys ir savo reikalavimus į šalį įvežamiems gyventojų ir verslininkų – taip pat ir Lietuvos – maisto produktams, gyvūnams bei augalams. Šie reikalavimai priklausys nuo JK kompetentingų institucijų nustatytų importo sąlygų.

Gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų iš trečiųjų šalių tranzitas per JK į ES ir atvirkščiai, taip pat priklausys nuo JK kompetentingų institucijų nustatytų importo sąlygų. Derybos su JK rodo, kad ji ketina išlaikyti dabartines sąlygas gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų, pagamintų ES, importui ir tranzitui per JK.

Nepavykus susitarti, pagal sanitarijos ir fitosanitarijos reikalavimus pasikeis daugelio prekių ir gyvūninių produktų įvežimo iš JK tvarka, nes ji bus laikoma trečiąja šalimi. O tokioms šalims Europos Sąjunga (ES) kelia ir kitokius reikalavimus.

Lietuva ir kitos ES valstybės privalės užtikrinti, kad jokia siunta nebūtų įvežta iš JK neatlikus atitinkamų veterinarinių patikrinimų. Siuntos galės būti įvežamos tik per pasienio kontrolės postus.

Šie reikalavimai nebus taikomi produktams, kurie bus vežami kaip keleivių bagažas ir skirti asmeniniam vartojimui, taip pat produktams, siunčiamiems mažomis siuntomis privatiems asmenims. Svarbu, kad šie produktai nebūtų importuojami prekybos tikslais ir jų kiekis neviršytų leistino kiekio.

Keliautojai bet kokiu atveju turi žinoti, kad į ES iš trečiųjų šalių negalima įvežti nei mėsos, nei pieno produktų – jie turi būti pateikti oficialioms kontrolės tarnyboms.

Daug kas priklausys nuo susitarimo

Ne vienam importuotojui rūpi, koks likimas laukia tiekėjų siunčiamų produktų, kurie nespės kirsti sienos prieš kovo 29 d. vidurnaktį ir atvirkščiai. EK nurodo, kad jeigu bus pasiektas susitarimas, šie produktai galės kirsti sieną iki nustatyto pereinamojo laikotarpio pabaigos. Jeigu susitarimo nebus, jie bus sulaikyti ant sienos iki minėtojo laikotarpio pabaigos. Situacija keistųsi, jeigu būtų įdiegtos nenumatytų atvejų priemonės, o siuntos atitiktų visas importo sąlygas (sertifikatai ir kt.).

JK tapus trečiąja šalimi, nuo kovo 30 d. gyvų gyvūnų įvežimui iš JK į ES bus taikomos griežtesni reikalavimai, kaip ir kitoms trečiosioms šalims. Situacija galėtų pasikeisti, jeigu JK užtikrintų specifinius gyvūnų gerovės reikalavimus, įvykdytų veterinarinių sertifikatų sąlygas ir atitiktų kitus reikalavimus.

Gyvūninės kilmės produktų importas iš JK į ES taip pat bus uždraustas, nebent būtų laikomasi tam tikrų reikalavimų. Importuotas maistas turėtų atitikti visus ES teisės aktais numatytus higienos reikalavimus.

Tik tada, jeigu bus griežtai laikomasi visų su sveikatos gerove susijusių importo trečiosioms šalims sąlygų, bus leista įvežti iš JK į ES gyvus gyvūnus ir gyvūninės kilmės produktus. Patikros bus atliekamos ES šalių pasienio sanitarijos ir fitosanitarijos kontrolės inspekcijos postuose.

Visos gyvūnų ir produktų iš gyvūninės kilmės produktų siuntos iš JK turės turėti tos šalies įgaliotų institucijų išduotus kilmės sertifikatus, patvirtinančius atitiktį ES gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimams. Visa tai kontroliuos minėtieji ES pasienio inspekcijos postai.

Šiuo metu JK dar nepateikė reikiamų garantijų, kad ji būtų įtraukta į trečiųjų šalių, kurioms leidžiama eksportuoti  į ES gyvūnus ir gyvūninės kilmės produktus, sąrašą.

Reuters/Scanpix nuotr.

Jeigu ES ir JK nepavyks susitarti, JK nebegalės patekti į TRACES sistemą, kuri kontroliuoja maisto prekių  ir gyvūnų judėjimą iš kitų valstybių į ES ir pačios ES viduje. Siekdama užtikrinti, kad gyvų gyvūnų importas vyktų ir toliau, JK planuoja vietoj TRACES sukurti alternatyvią pranešimo sistemą.

Jeigu nebus pasiektas susitarimas, JK praras prieigą ir prie kitų ES informacinių sistemų: RASFF (skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus) ir kitų (bendradarbiavimas dėl sukčiavimo, augalų sveikata). JK teturės galimybę būti informuota kaip ir kitos trečiosios šalys. 

Kadangi JK produktai bus laikomi produktais iš trečiųjų šalių, bus keliami reikalavimai ir jų atsekamumui. Įmonės privalės turėti įrodymų, iš kokios JK įmonės jie įsigijo produktus ar sudedamąsias jų dalis, kam produktai pristatyti ir pan. 

Lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų eksportas į Jungtinę Karalystę 2017 m. siekė 138,5 mln. Eur, o per 2018 m. vienuolika mėnesių – 151,9 Eur. Atitinkamai augo ir importas – 54,2 mln. Eur ir 57 mln. Eur. JK yra 11 pagal dydį rinka lietuviškų prekių eksporto kontekste.

Keliaujantieji su gyvūnais didelių pokyčių nepatirs

ES reikalavimai nustato nekomercinio keliavimo taisykles su naminiais gyvūnais: šunimis, katėmis ir šeškais keliaujantiems keleiviams iš trečiųjų šalių. ES neturi siekio Jungtinę Karalystę įvardinti kaip „periferinę“ trečiąją šalį keliaujant su gyvūnais.

Gyvūnai, atvykstantys į ES, nuo JK išstojimo datos turės būti pristatyti į paskirtą keliautojo atvykimo tašką tam, kad praeitų reikiamus patikrinimus.

Gyvūnai, grįžtantys su savininku į ES, turės turėti tinkamai užpildytą ES naminio gyvūno pasą. Žinotina, kad šis pasas JK gyvūnų savininkams po „Brexito“ negalios.