Verslas

2018.12.19 16:16

Nauji vyriausybės užmojai: statybininko kortelė ir bendra turgaviečių apskaita

LRT.lt 2018.12.19 16:16

Siekdama mažinti šešėlį, vyriausybė ministerijoms pavedė apgalvoti naujas koncepcijas – statybininkus identifikuojančias korteles ir bendros skaitmenizuotos turgaviečių apskaitos sistemos. 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnyba, bendradarbiaujant su Valstybine mokesčių inspekcija, iki 2019 m. kovo 15 d. privalo  parengti ir pristatyti vyriausybei išsamią skaitmenizuotos bendros turgaviečių apskaitos sistemos įgyvendinimo koncepciją. Būtina numatyti sąveikas su išmaniąja mokesčių administravimo sistema, įskaitant įgyvendinimo terminus ir kaštus, taip pat – įvertinti poveikį verslo administracinei naštai.  

Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo bei  Finansų ministerijos iki 2019 m. vasario 15 d. turi parengti ir pateikti vyriausybei būtinosios statybininko identifikacinės kortelės įdiegimo koncepciją. Turi būti nustatyta kortelės forma, turinys ir taikymo spektras, įvardinta ją administruojanti institucija, numatyti įgyvendinimo kaštai ir įgyvendinimo terminai.

Sveikatos ir  Finansų ministerijos iki 2018 m. gruodžio 19 d. įpareigotos sudaryti darbo grupę sveikatos priežiūros įstaigose teikimų reabilitacijos paslaugų reglamentavimui tobulinti. Siekiama sustiprinti nesąžiningo naudojimosi mokestinėmis lengvatomis prevenciją.

Iki 2019 metų  kovo 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei darbo inspekcijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Policijos, departamentui, Muitinės departamentui, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavesta priimti reikiamus sprendimus, reglamentuojančius bendrą šių institucijų atstovų veiklą. Šią veiklą visų pirma būtina efektyviau koordinuoti Rizikų analizės centre ir teritoriniuose Jungtinių operacijų centruose, išplečiant čia sutelktas kompetencijų sritis.

Tarpiniai rezultatai bus pristatyti vasario 15 d.