Verslas

2018.10.10 16:03

Pernai valstybės skola padidėjo 1,1 mlrd. eurų

ELTA2018.10.10 16:03

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems 2017 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų, nacionaliniam finansinių ataskaitų ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkiniams. Pagal juos pernai į valstybės biudžetą pajamų surinkta beveik 6,4 mlrd. eurų. 

Kaip pranešama, didžiausią valstybės biudžeto pajamų dalį sudarė pridėtinės vertės mokestis (3,3 mlrd. eurų), akcizai (1,3 mlrd. eurų), pelno mokestis (631,0 mln. eurų), gyventojų pajamų mokestis (353,2 mln. eurų).

Valstybės biudžeto išlaidos sudarė apie 8,1 mlrd. eurų, iš jų beveik 1,3 mlrd. eurų – ES paramos. Praėjusiais metais išlaidos viršijo gautas pajamas 449,3 mln. eurų (nevertinat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukų ir šiomis lėšomis vykdomų programų išlaidų).

Valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos yra parengtos sukonsolidavus 663 centrinės valdžios institucijų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2017 m. finansines ataskaitas.

Praėjusiais metais valstybės konsoliduotas turtas sudarė 47,9 mlrd. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 25,1 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 22,8 mlrd. eurų.

Viešojo sektoriaus konsoliduotas turtas sudarė 53,3 mln. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 27,7 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 25,6 mlrd. eurų.

Kartu su nacionalinio finansinių ataskaitų rinkiniu teikiama informacija apie valstybės skolą. Praėjusių metų pabaigoje ji buvo 16,6 mlrd. eurų ir tai sudarė 39,7 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Tačiau, neįvertinus lėšų kaupimo išperkant didelės apimties euroobligacijų emisiją 2018 metų pradžioje, skolos lygis 2017 metų pabaigoje sudarė 36,6 proc. BVP. Valstybės skolos santykis su BVP per 2017 m. sumažėjo 0,4 procentinio punkto (2016 m. buvo 40,1 proc. BVP). 2017 metais valstybės skola padidėjo 1,1 mlrd. eurų, arba 7,2 proc. Skolos dydžio pokytį, palyginus su 2016 m., lėmė lėšų kaupimas 1,3 mlrd. eurų euroobligacijų emisijai 2018 m. vasario mėnesį išpirkti.

Skolos valstybės vardu valdymo išlaidos 2014 m. sudarė 622,1 mln. eurų, o 2017 m. – 534,4 mln. eurų, t.y. sumažėjo 87,7 mln. eurų.

Savivaldybių skola per metus sumažėjo 55,4 mln. eurų ir praėjusių metų pabaigoje buvo 577,9 mln. eurų. Savivaldybės buvo skolingos valstybei 20,3 mln. eurų valstybės perskolinamų paskolų ir 9,7 mln. eurų paskolų iš valstybės biudžeto.

Kartu vyriausybė pritarė ir 2017 m. Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkiniui. Praėjusių metų pabaigoje Rezervinio (stabilizavimo) fondas buvo 163,2 mln. eurų ir, palyginus su 2016 m., padidėjo 37,3 mln. eurų, dėl iš valstybės biudžeto skirtų lėšų.

Per 2017 m. Rezervinio (stabilizavimo) fondo įplaukos sudarė 37,9 mln. eurų. Tai dalis į valstybės biudžetą gautų dividendų, aukcione parduoto nekilnojamo turto pajamų, pajamų gautų pardavus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus bei lėšų gautų privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus. 2017 m. fondo valdymo išlaidos sudarė 528,9 tūkst. eurų.

Kaip ir kiekvienais metais, Valstybės kontrolė atliko visų ataskaitų rinkinių auditą ir pateikė išvadą. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkiniui Valstybės kontrolė pastabų nepateikė, o dėl valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikė sąlyginę nuomonę dėl turto vertinimo ir pajamų registravimo.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt