Verslas

2018.10.05 10:59

Viešųjų pirkimų tarnyba: „Sodros“ pirkimai pažeidė įstatymą

LRT.lt 2018.10.05 10:59

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), atlikusi „Sodros“ vykdomo elektroninių paslaugų sistemos priežiūros ir modifikavimo paslaugų pirkimo vertinimą, nustatė, kad perkančioji organizacija kėlė perteklinius, neproporcingus pirkimo objektui  ir konkurenciją ribojančius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams. Taip buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti skaidrumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principai. Daugiau kaip 2 mln. Eur su PVM vertės pirkimo procedūras „Sodra“ turi nutraukti, teigiama VPT pranešime.

Viešųjų pirkimų tarnyba atliko Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2018-04-10 skelbto „Eksploatuojamos apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo ir konsultavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos veikimo stebėjimo, priežiūros ir modifikavimo paslaugų“ pirkimo dalinį vertinimą. Šio pirkimo vertė 2 027 340 Eur su PVM.

Vienas iš perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų buvo, kad tiekėjas per paskutinius trejus metus būtų įvykdęs ar vykdytų bent vieną (bet ne daugiau kaip tris) panašių paslaugų teikimo sutartį, „kurios kūrimui naudojamos žiniatinklio paslaugos (angl. Web Services), kuriomis sistema yra susieta su ne mažiau kaip 3 vidinėmis ir 3 išorinėmis skirtingų organizacijų informacinėmis sistemomis“. Reikalavimas dėl susiejimo su ne mažiau kaip trimis vidinėmis ir trimis išorinėmis skirtingų organizacijų informacinėmis sistemomis yra nepagrįstas, nes jei tiekėjas yra vykdęs susiejimą bent su viena (nesvarbu vidine ar išorine) sistema, jis jau turi reikiamų įgūdžių atlikti susiejimą su bet kokiu kiekiu sistemų ir nesvarbu, ar tai bus vidinės, ar išorinės sistemos.

Kvalifikacinis reikalavimas būti vykdžius bent vieną paslaugų teikimo sutartį, „kuri teikia ne žemesnio kaip 4 (ketvirtojo) brandos lygio elektronines paslaugas“ yra perteklinis ir neproporcingas pirkimo objektui, nes jis sudaro galimybę pirkime dalyvauti tik tiems tiekėjams, kurie jau dirbo su viešojo sektoriaus projektais, o be to, apibrėždama pirkimo objektą, perkančioji organizacija nenurodė, kad visas sprendimas turės būti ketvirto brandos lygio.

Kaip teigiama VPT pranešime, kvalifikacinis reikalavimas būti vykdžius bent vieną paslaugų teikimo sutartį, kuri būtų skirta ne mažiau kaip 1500 įmonės, įstaigos ar organizacijos naudotojų, yra nepagrįstas, nes „Sodros“ turima sistema jau yra sukurta ir tiekėjas, kuris vystys sprendimą toliau, paveldės architektūrą, kurios pagrindu turės vykdyti darbus. Architektūra anksčiau buvo parinkta įvertinus vartotojų skaičių, todėl darbus tęsiantis tiekėjas neturės galimybės padaryti esminių klaidų, susijusių su vartotojų skaičiaus aptarnavimu. Vartotojų skaičius šiuo atveju neturi įtakos rezultato kokybei.

Perkančioji organizacija taip pat nustatė nepagrįstus ir dirbtinai ribojančius konkurenciją reikalavimus tiekėjo turimiems ir projektui įgyvendinti siūlomiems specialistams. Taip buvo užkirstas kelias pirkime dalyvauti potencialiems sutartį gebantiems įvykdyti tiekėjams. Perkančiosios organizacijos reikalavimas, kad kiekvienai specialisto pozicijai turi būti pasiūlytas specialistas, kuris atitinka visus tai pozicijai keliamus reikalavimus, o vienas specialistas gali būti siūlomas tik į vieną poziciją, yra dirbtinai ribojantis tiekėjo sprendimus ir neatitinkantis „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos“.  Metodikoje įtvirtinta, kad siekdamas įsitikinti, jog pirkimo sutarties vykdymas bus pavestas kvalifikuotam tiekėjo personalui, pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nurodo tik reikalaujamas kompetencijas, o tiekėjas pateikia minimalų reikalaujamas kompetencijas galinčių atitikti asmenų skaičių.

Čia išvardinti ir dar kai kurie kiti perkančiosios organizacijos nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams yra pertekliniai, neproporcingi pirkimo objektui ir dirbtinai ribojantys konkurenciją.

Atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus, Viešųjų pirkimų tarnyba perkančiąją organizaciją įpareigoja nutraukti pirkimo procedūras.