Verslas

2018.09.17 17:18

EP narė IAE uždarymui siūlo skirti 780 mln. eurų

LRT.lt2018.09.17 17:18

Ignalinos atominei elektrinei (IAE) uždaryti 2020–2027 m. Europos Sąjungos (ES) finansinėje perspektyvoje Bendrija turėtų skirti 780 mln. eurų – tiek, kiek ir prašo Lietuva, skelbia EP narė Rebecca Harms, teigiama Energetikos ministerijos pranešime.

Kaip teigiama EP pagrindinės pranešėjos IAE uždarymo finansavimo klausimais R. Harms pateiktame pasiūlyme, IAE uždarymas yra unikalus iššūkis visos Europos branduolinei saugai tiek dėl sovietinių Černobylio tipo reaktorių, kurie tuo metu buvo galingiausi pasaulyje, dydžių, tiek dėl jų sudėtingų techninių savybių.

R. Harms pranešime pažymima, kad IAE uždarymui 2020–2027 m. finansinėje perspektyvoje ES turėtų skirti 780 mln. eurų atsižvelgiant į tai, kad kaip tik tuo metu bus pradėti patys sudėtingiausi darbai – abiejų reaktorių išmontavimas. Skiriant tiek, kiek siūlo Europos Komisija (EK) – 552 mln. eurų, kas neužtikrintų pakankamo finansavimo, kyla grėsmė, kad bent ketveriems metams bus atidėti IAE eksploatavimo nutraukimo darbai. Tai sukels rizikas, susijusias tiek su branduoline sauga, tiek su projekto brangimu, tiek su reikalingų specialistų, gebančių atlikti ypač sudėtingus reaktorių išardymo darbus, trūkumu.

Pranešime taip pat teigiama, kad dabartinis finansavimo lygis, kai ES finansuoja 86 proc. projektų vertės, o likusią dalį – Lietuva, yra optimalus ir turėtų išlikti ateityje, teigiama Energetikos ministerijos pranešime. 

„Tai gera žinia Lietuvai, kadangi mums ypač svarbu, kad ES indėlis į šį ilgalaikį projektą išliktų stabilus ir adekvatus, siekiant saugiai ir laiku atlikti IAE uždarymo darbus. Labai svarbu supratimas, kurį matome, kad IAE uždarymo projektas yra ne tik Lietuvos, bet visos ES atsakomybės klausimas, ir įvertinamos pastangos, kurias darome, kad uždarymo darbai vyktų sklandžiai bei efektyviai“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Pranešime taip pat akcentuota, kad dabartiniame EK pasiūlyme dėl Ignalinos programos nėra sprendžiamas ilgalaikio branduolinių atliekų saugojimo giluminiame atliekyne klausimas, paliekant tai išskirtinai Lietuvos atsakomybei. EP pranešėjos R. Harms teigimu, ateityje ES turėtų prisidėti prie tokio atliekyno Lietuvoje įrengimo, kadangi pati Lietuva negalėjo sukaupti pakankamai finansinių išteklių  panaudoto branduolinio kuro galutiniam sutvarkymui.

Dėl pranešimo EP komitetas balsuos lapkritį. Dėl IAE uždarymo finansavimo užtikrinimo Lietuva toliau aktyviai tęs derybas su valstybėmis narėmis.

Sovietmečiu šalia Ignalinos pastatyta atominė elektrinė buvo skirta ne vien tik Lietuvos, bet viso regiono – Baltarusijos ir Baltijos šalių – elektros poreikiams patenkinti.

Populiariausi