Verslas

2013.07.30 13:12

Darbdaviai bus skatinami įsitraukti į profesinį mokymą

ELTA2013.07.30 13:12

Švietimo ir mokslo ministerijoje aptartos pameistrystės perspektyvos Lietuvoje ir praktinio mokymo realiose darbo vietose klausimai. Pasitarimą organizavo švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, jame dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo viceministras Aivaras Tušas, profesinio mokymo įstaigų vadovai. Susitikime tartasi, kaip didinti darbdavių vaidmenį rengiant specialistus, kaip darbdavius aktyviai įtraukti į profesinio mokymo ir studijų praktinės dalies organizavimą.

Švietimo ir mokslo ministerijoje aptartos pameistrystės perspektyvos Lietuvoje ir praktinio mokymo realiose darbo vietose klausimai. Pasitarimą organizavo švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, jame dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo viceministras Aivaras Tušas, profesinio mokymo įstaigų vadovai. Susitikime tartasi, kaip didinti darbdavių vaidmenį rengiant specialistus, kaip darbdavius aktyviai įtraukti į profesinio mokymo ir studijų praktinės dalies organizavimą.

Profesinio mokymo įstaigų vadovai pasidalijo pavyzdžiais organizuojant praktinį mokymą įmonėse, pateikė gerąją patirtį ir galimas rizikas organizuojant praktinį mokymą darbo vietoje, pateikė siūlymų dėl pameistrystės tolesnio diegimo. Europos lygiu akcentuojama pameistrystė - tai profesinio mokymosi forma, kai besimokantieji daug mokymosi laiko praleidžia įmonėse ir darbdaviai prisiima atsakomybę už mokymo įgyvendinimą.

Švietimo ir mokslo ministerija teiks siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamam Nacionaliniam susitarimui dėl pameistrystės aljanso. Planuojama šį susitarimą teikti pasirašyti darbdavių atstovams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai ir profesinio mokymo įstaigoms.

Susitikime tartasi, kaip Lietuvoje intensyvinti darbą rengiantis įgyvendinti Europos Komisijos rekomendacijas dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, kokių konkrečių veiksmų imsis Švietimo ir mokslo ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Viena iš siūlomų Jaunimo garantijų iniciatyvą įgyvendinančių priemonių yra pameistrystė, taip pat įvairios kitos praktinio mokymo formos, stažuotės, profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų plėtra.