Verslas

2018.08.14 12:34

Sutaupė ne visi: pacientai skundžiasi dėl naujų priemokų, nesutampančių su pažadais

Pirmadienį Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paskelbė, kad Lietuvos gyventojai už kompensuojamus vaistus pirmąjį šių metų pusmetį sumokėjo vidutiniškai 5,5 mln. mažiau priemokų nei pernai tuo pat laiku, tačiau kai kurios pacientų grupės nedžiūgauja dėl naujovių.

Bent 50 vaistų priemoka viršija žadėtą ribą

Naujajame kainyne, nustačius priemokų „lubas“, 100 proc. kompensuojamųjų vaistų priemoka negalės viršyti 4,11 Eur – taip liepos mėnesį nurodė SAM.

Kalbant apie dabartinę situaciją, svarbu paminėti, kad nuo liepos 12-osios nustatyto dydžio maksimali paciento priemoka kol kas tėra planuose.

Jį įgyvendinus, jei vaistas kainuoja iki 20 Eur, jo priemoka negalės viršyti 20 proc. bazinės kainos, o jei vaistas kainuoja virš 20 Eur, jo priemoka negalės būti didesnė negu 4,11 Eur.

Visgi tarp vaistų, esančių naujame kainyne, yra ir tokių, kurių priemokos viršija žadėtą 4,11 Eur limitą. Didelių priemokų priežastis, remiantis SAM atsakymais – gamintojų nenoras mažinti vaistų kainas.

„Preliminariais duomenimis, paciento priemokos mažėja, nes vidutinė priemoka receptui š. m. liepos mėn. siekė 4,0 Eur, o praėjusių metų liepos mėn. ji sudarė 4,7 Eur. Taip pat, jei vertintume praėjusio pusmečio duomenis, tai 2018 m. I pusmečio vidutinė priemoka receptui siekė 4,6 Eur, o 2017 m. I pusmetį 5,4 Eur“, – komentavo SAM atstovai.

Tačiau kol kas ministerija negali pateikti tikslių duomenų, kuriems vaistams ir kokiam jų skaičiui faktiškai pacientų priemokos padidėjo, o ne sumažėjo. Valstybinę ligonių kasą (VLK) šie duomenys turėtų pasiekti rugpjūčio antroje pusėje.

„Tokių vaistų, kurių paciento priemokos kompensuojamųjų vaistų kainyne, jei vaistas kompensuojamas 100 proc. yra didesnė nei 4,11 Eur yra apie 50 (3 proc.). Vaistai su didesne priemoka nei 4,11 Eur buvo įrašyti dėl to, kad gamintojai nesutiko mažinti Lietuvai taikomos kainos, tačiau šie vaistai yra vieninteliai tam tikros veikliosios medžiagos ir unikalaus stiprumo vaistai.

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą pacientų gydymą ir įgyvendinti nutarimo reikalavimą (kainyne turi likti visos veikliosios medžiagos ir visų stiprumų vaistai) buvo priimtas sprendimas įrašyti į kainyną šiuos vaistus didesnėmis priemokomis. Tačiau ateityje planuojama, kad tokių vaistų kainyne turėtų nebelikti, nes bus peržiūrimas šių vaistų gydymo pakeičiamumas kitais vaistais arba gamintojai sumažins kainą iki nustatytos ribos“, – nurodė SAM atstovai.

Thought Catalog/Unsplash nuotr.

Skundžiasi dėl naujų priemokų diabetu sergantiems žmonėms

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė teigia, kad pasikeitus kainynui ir priemokų skaičiavimo tvarkai, itin nukentėjo diabetu sergantys žmonės.

„Nuo liepos 12-osios yra visiškai apribotas vaistų pasirinkimas, sąraše palikti tik patys pigiausi vaistai. Atimta teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą, gydytojams surištos teisės paskirti žmogui individualiai geriausią, tinkamą gydymą. Kadangi apie 500 vaistų „iškrito“ iš kainyno, žmonėms juos reikia keisti ir būtent tie, kurie yra naujesni, net 50 inovatyvių vaistų nebepateko, neatitiko tų reikalavimų, kaip sakau, nebuvo jų kainos nuo 30 ar 50 eurų nuleistos iki dviejų.

Giriamasi, kad labai mažos priemokos, neviršija 4 eurų – nieko panašaus – tų priemokų yra ir dešimtimis, ir šimtais, ir virš tūkstančio. <...> Atsirado apribojimai skirti gydymą. Labiausiai nukentėjo diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis sergantys, taip pat nefrologiniai ligoniai. Diabetu sergantiems atsirado priemokos insulinams, kai iki šiol, nors kainyne kažkokios priemokos egzistavo, žmonėms primokėti nereikėdavo“, – Seimo konferencijoje sakė V. Augustinienė, kuri taip pat yra Lietuvos diabeto asociacijos vadovė.

Sumišimas matomas ir viešoje feisbuko grupėje „Cukrinis diabetas", kur sergantieji dalijasi, kiek kiekvienam teko primokėti už kai kuriuos vaistus. Grupės nariai nustebę, kad priemokos skiriasi ne tik priklausomai nuo vaistų, bet ir nuo vaistinės, kurioje jie parduodami.

SAM: gamintojai nesumažino Lietuvai taikomos kainos

SAM atstovai nurodė, kad kai kuriems insulinams, gamintojui nesumažinus Lietuvai taikomos kainos ir vaistinei nebetaikant nuolaidos, priemokos iš tiesų padidėjo.

Pateikiame pilną SAM komentarą dėl susidariusios situacijos.

„Tokia situacija susidarė dėl to, kad 2015 m. pabaigoje buvo priimtas sprendimas į kompensavimo sistemą įtraukti ilgo veikimo insulino analogą insuliną degludeką Tresiba 100V/ml injekcinis tirpalas 3 ml N5 (FlexTouch). Tuo metu gamintojai nebuvo pateikę naujo tarptautinio pavadinimo vaisto įtraukimui reikalingos bylos, buvo priimtas sprendimas įtraukti šį vaistą sugrupuojant jį kartu su kitais ilgo veikimo insulinais (Lantus, Levemir) ir nustatant jiems vienodą bazinę kainą.

BNS nuotr.

Tiek gamintojo atstovai, tiek ir Lietuvos diabeto asociacijos vadovė Vida Augustinienė nurodė, kad priemokos už Tresiba dydis nėra svarbus, svarbu, kad vaistas būtų įtrauktas į kompensavimo sistemą. 2015 m. įrašius Tresiba į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, paciento priemoka, buvo 48,6 Eur, bet UAB „NovoNordisk Pharma“ taikė nuolaidą ir priemoka pakuotei tada buvo 34,62 Eur.

2015 m. gegužės 28 d. posėdyje V. Augustinienė pritarė šio vaistinio preparato įrašymui į kainyną su 34,62 Eur priemoka, nes Lietuvos diabeto asociacijos nuomone tai yra geriau negu pirkti vaistinį preparatą pilna kaina. Priemoka už Tresiba 100V/ml injekcinį tirpalą 3 ml N5 (FlexTouch) nuo 2015 m. nuolatos mažėjo nuo 23,5 Eur ir 2018 m. I ketvirtį sudarė tik 0,4 Eur.

2018 m. birželio mėnesį gamintojas Novo Nordisk buvo informuotas, apie Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos 2018 m. birželio 13 d. sprendimą kad Levemir ir Tresiba bus kompensuojami tik gydymo tęsimui, jei iki 2018 m. III ketvirčio kainyno įsigaliojimo nedeklaruos nuolaidų, kad paciento priemoka neviršytų 4,11 Eur. Gamintojas nuolaidų suteikti nesutiko.

Atsižvelgiant į tai, kad gamintojas NovoNordisk nesutiko deklaruoti nuolaidų net ir po 2018 m. liepos 4–5 d. vykusių derybų, buvo priimtas sprendimas kreiptis į Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisiją siūlant perskaičiuoti NovoNordisk gaminamų insulinų Levemir ir Tresiba kompensuojamas kainas taip, kad pacientų priemokos už juos būtų kaip įmanoma mažesnės. Kartu išliks nuostata, kad Levemir ir Tresiba nuo 2018 m. liepos 12 d. galės būti skiriami tik gydymo tęsimui ir neskiriami naujiems pacientams. Šiam sprendimui įgyvendinti per metus PSDF biudžetas išleis iki 400 000 eurų papildomai.

Apgailestaujame, kad šių pinigų nebus galima skirti naujų vaistų, kurių labai reikia Lietuvos pacientams, kompensavimui.

Gamintojas informavo SAM, kad planuoja padengti dalį priemokos, mažindami Lietuvai taikomą kainą“, – taip situaciją komentavo SAM atstovai.

Visgi SAM nurodė, kad įvertinusi, jog cukriniu diabetu sergantys pacientai yra socialiai pažeidžiama grupė, praėjusią savaitę pristatė naują insulinų grupavimo modelį gydytojams ir suderintą poziciją teiks vertinti Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijai.

Reuters/Scanpix nuotr.

Asociacijos „Gyvastis” prezidentė teigia, jog po liepos 12-osios kainyno įsigaliojimo atsirado priemokos imunosupresiniams vaistams, kurių anksčiau nebuvo. Anot jos, žmonės, kuriems reikalingi vaistai po organų persodinimo, vaistus vartoja ir kompleksiškai, jie patiria didesnę finansinę naštą po naujojo kainyno įsigaliojimo. A. Tutlienė minėjo, kad priemokos padidėjo vidutiniškai 10–20 eurų kiekvienam pacientui.

Ką reiškia „skiriami tik gydymo tęsimui“?

Paklausus, kiek atsirado tokių vaistų, kuriuos įsigaliojus naujajam kainynui uždrausta skirti naujiems ligoniams, nurodyta, kad reikalavimų neatitiko 256 vaistai.

„Siekiant mažinti vaistų kainas buvo nustatyti tam tikri reikalavimai. Vaistai, kurie neatitinka priemokos reikalavimų neturėtų būti įtraukiami į įtraukiami į Kainyną, tačiau siekiant, kad nenukentėtų dabar šiuos vaistus vartojantys pacientai, yra leidžiama tęsti gydymą netgi tais vaistais, kurių kainos neatitinka reikalavimų.

Rengiant Kainyno projektą daugelis gamintojų pateikė kainas, kurios atitiko nustatytus priemokai keliamus reikalavimus (1327 pozicijos).

Reikalavimų neatitiko 256 vaistai, tad dėl jų įtraukimo į Kainyną svarstė Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija.

Buvo priimtas sprendimas 57 vaistus leisti skirti tiems pacientams, kurie šiuo metu jau gydomi jais ir būtent šie vaistai yra būtini siekiant užtikrinti veiksmingą pacientų gydymo tęstinumą. Naujų pacientų gydymui gydytojai gali skirti kitus alternatyvius vaistus“, – nurodė SAM atstovai.