Verslas

2013.07.23 13:26

Prezidentė: Bankų sąjunga sustiprins ir Lietuvos vidaus rinką

ELTA 2013.07.23 13:26

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Vilniuje viešinčiu už ES vidaus rinką ir paslaugas atsakingu Europos Komisijos (EK) nariu Micheliu Barnier, antradienį aptarė svarbiausius pirmininkaujančios Lietuvos darbus stiprinant vidaus rinką. Daugiausiai dėmesio skirta tolesniam Bankų sąjungos kūrimui. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Vilniuje viešinčiu už ES vidaus rinką ir paslaugas atsakingu Europos Komisijos (EK) nariu Micheliu Barnier, antradienį aptarė svarbiausius pirmininkaujančios Lietuvos darbus stiprinant vidaus rinką. Daugiausiai dėmesio skirta tolesniam Bankų sąjungos kūrimui.

„Tarp svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo darbų – stiprinti finansų sektorių toliau kuriant Bankų sąjungą. Viena iš sudėtinių Bankų sąjungos dalių – Bendras bankų pertvarkymo mechanizmas, kuris leistų lengviau valdyti bankų krizes ateityje. O bankams iškilus sunkumų, jo pertvarkymo kaštus prisiimtų patys bankai ir taip būtų apsaugomi mokesčių mokėtojų pinigai bei sumažinta grėsmė viešiesiems finansams“, – sakė Prezidentė.

Pasak šalies vadovės, Bankų sąjunga yra kuriama dėl trijų pagrindinių priežasčių – norima atkurti pasitikėjimą bankais, pagerinti ir suderinti bankų priežiūros kokybę, taip pat užkirsti kelią krizėms, kylančioms dėl bankų pažeidžiamumo.

Prezidentė ir komisaras taip pat aptarė vidaus rinkos stiprinimą ir pagrindines iniciatyvas, su kuriomis dirbs pirmininkaujanti Lietuva. Tarp šių iniciatyvų – viešųjų pirkimų interneto erdvėje supaprastinimas, gaminių saugos taisyklės, ES pramonės politikos stiprinimas, vidaus rinkos valdysenos stiprinimas.

Prezidentė pabrėžė, kad būtina geriau išnaudoti paslaugų rinkos potencialą. Pašalinus likusius apribojimus, daugiau galimybių paslaugų sektoriuje atsivertų tiek verslui, tiek darbo ieškantiems europiečiams. Pirmininkaujanti Lietuva sieks, kad Paslaugų direktyva ES šalyse narėse būtų įgyvendinama efektyviau.