Verslas

2018.07.22 10:22

Ž. Vaičiūnas: sinchronizacijos kaštų vertinimo etape „nėra jokių rizikų“

ELTA 2018.07.22 10:22

Baltijos šalių sinchronizavimo su žemyninės Europos elektros tinklais proceso pradžios etapas, kai ruošiami techniniai vertinimai, turėtų vykti sklandžiai, Eltai sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, susitikęs su už energetiką atsakingais Europos Komisijos (EK) atstovais.

„Įgyvendinami veiksmai, kurie numatyti politiniame susitarime, pasirašytame birželio 28 dieną. Techniniai vertinimai turi būti pabaigti iki rugpjūčio pabaigos.

Tiek mūsų perdavimo sistemos operatoriaus vertinimu, tiek iš EK išgirdau patvirtinimą, kad šiame etape nėra jokių rizikų, jog tai neįvyktų. Kitaip tariant, rugpjūčio pabaigoje mes turime turėti tuos reikalingus patvirtinimus“, – Eltai sakė Ž. Vaičiūnas.

Po šio etapo bus daromi kiti politiniame susitarime numatyti žingsniai, teigė ministras. 

„Vienas iš veiksmų yra konkrečių infrastruktūrinių projektų teikimas su paraiška finansuoti iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Tai bendras darbas su kaimyninių šalių perdavimo sistemų operatoriais ir visų trijų šalių reguliuojančiomis institucijomis, kurios turės pateikti savo vertinimus ir nuomonę, nes kalbama apie konkrečius kaštus ir naudą.

Patikinau EK atstovus, kad mes, kaip regionas, teiksime konkrečius projektus, ir kadangi tai atitinka paties politinio susitarimo dvasią ir kryptį, informavau EK, kad tai, kas suplanuota, iki spalio 11 dienos bus padaryta“, – sakė Ž. Vaičiūnas.

Ministras šiuos klausimus ketvirtadienį aptarė su EK nariu Migueliu Ariasu Canete, atsakingu už klimato politiką ir energetiką, ir su EK Energetikos direktorato vadovu Dominique Ristoriu.

ELTA primena, kad birželį Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir Europos Komisija pasirašė susitarimą dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su žemynine Europa per Lenkiją iki 2025 m. Ši sinchronizacija leis Baltijos šalims atsijungti nuo rusiško tinklo ir taip užsitikrinti energetinę nepriklausomybę.

Visas sinchronizacijos projektas gali kainuoti apie milijardą eurų. Pirmajame etape bendras šalių lėšų poreikis bus 445 mln., Lietuvos dalis – 167 mln. eurų. Tikimasi, kad EK finansuos 75 proc. EK įsipareigojo skirti finansavimą pagal tai, kokius projektus valstybės pateiks. 

Numatyta, kad Baltijos šalių ir Lenkijos elektros tinklų sinchronizacijos su žemynine Europa techninių sprendimų sąrašas ir kaštai turi būti patvirtinti iki rugpjūčio 30 d.

Paraišką Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-E) procedūrai pateikti reikia iki rugsėjo 21 dienos – tai formali žemyninės Europos tinklų (KET) plėtros į Baltijos šalis pradžia.

Reguliatoriai galutinį sprendimą priims iki rugsėjo 30 dienos. Tada, iki spalio 11 d., šalys turi pateikti bendrą paraišką finansavimui.

EK sprendimą dėl sinchronizavimo pirmo etapo finansavimo turėtų priimti iki 2019 metų vasario.

Iš viso bus trys sinchronizavimo etapai. Antras – desinchronizacijos diskusijos etapas. EK yra kviečiama inicijuoti diskusiją su Rusija ir Baltarusija dėl desinchronizacijos. Trečias – kai jau bus visi techniniai sprendiniai.