Verslas

2018.06.29 09:49

VPT: Žemės ūkio ministerija pažeidė įstatymą

LRT.lt 2018.06.29 09:49

Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikusi Žemės ūkio ministerijos viešinimo paslaugų pirkimo vertinimą, nustatė, kad vykdydama pirkimo procedūras, nustatydama kvalifikacijos reikalavimus ir taikydama netinkamą kainodarą perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą. 3 mln. 130, 2 tūkst. eurų be PVM vertės sutartį perkančioji organizacija turi nutraukti.

Kaip rašoma pranešime spaudai, viešųjų pirkimų tarnyba atliko Žemės ūkio ministerijos 2017 m. 10 mėn. 4 d. skelbto „Visuomenės informavimo kampanijos integruotos internetinės komunikacijos kanaluose, nacionaliniuose spaudos leidiniuose, nacionaliniuose televizijos kanaluose radijuje parengimo ir įgyvendinimo“ pirkimo vertinimą.

Pirkimo laimėtoju pripažinta jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „Informacijos vadybos agentūra“ ir UAB „Gomedia“. Be laimėtojos pirkime dalyvavo ir kita ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „Carat“, UAB „Žinių studija“ ir UAB „Magnet LT“.

Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nustatė, kad pirkimo sutarties kainą apskaičiuos taikydama fiksuoto įkainio sutarties kainos apskaičiavimo būdą, o kitoje pirkimo dokumentų vietoje – kad pasiūlymo kainą tiekėjas turi pateikti pagal fiksuotos kainos sutarties kainos apskaičiavimo būdą. Tai yra, vienoje pirkimo dokumentų vietoje perkančioji organizacija nurodo įsigyjamų paslaugų kiekį bei maksimalią lėšų sumą, kurią planuoja skirti nurodytų paslaugų įsigijimui, o kitoje vietoje reikalauja tiekėjams patiems siūlyti paslaugų kiekius ir kainą.

Toks sutarties kainos skaičiavimo būdų derinys neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, yra netinkamas, neužtikrina skaidrumo  ir racionalaus lėšų panaudojimo.

Pirkimo dokumentuose nustatydama netinkamą kainodarą perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

 Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nustatė, kad jau pradėjusi vykdyti pirkimo procedūras, iki vokų atplėšimo, perkančioji organizacija sumažino kvalifikacijos reikalavimą tiekėjo specialistui: iš pradžių buvo nurodyta, kad specialistas turi būti sukūręs ne mažiau kaip penkias TV laidas žemės ūkio tematika, kurių kiekvienos trukmė turi būti ne mažesnė kaip 15 minučių, vėliau reikalaujamą trukmę perkančioji organizacija sutrumpino iki 10 minučių. Žemės ūkio ministerija negalėjo daryti tokio pirkimo dokumentų tikslinimo jau vykstant konkursui, nes toks keitimas yra laikomas esminiu, į pirkimą galinčiu pritraukti daugiau potencialių tiekėjų. Perkančioji organizacija turėjo pirkimą nutraukti ir skelbti naują.  

Perkančioji organizacija taip pat nustatė, kad tiekėjo specialistui keliamus reikalavimus visa apimtimi turi atitikti vienas asmuo (tiekėjas negali siūlyti kelių asmenų, kurie kartu atitiktų specialistui keliamus reikalavimus, tačiau kiekvienas atskirai šių reikalavimų netenkintų). Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje nurodoma, kad pirkimo vykdytojas, siekdamas įsitikinti, kad pirkimo sutarties vykdymas bus pavestas kvalifikuotam tiekėjo personalui, pirkimo dokumentuose nurodo tik reikalaujamas kompetencijas, o tiekėjas pateikia minimalų reikalaujamas kompetencijas galinčių atitikti asmenų skaičių.   

Nustatytas per aukštas, nepagrįstas kvalifikacinis reikalavimas specialistui dirbtinai ribojo konkurenciją bei galimybę pirkime dalyvauti daugiau sutartį gebančių įvykdyti tiekėjų. Taip buvo pažeistas Viešųjų pirkimų įstatyma

Atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus, Viešųjų pirkimų tarnyba perkančiajai organizacijai rekomenduoja sutartį nutraukti.