Verslas

2018.06.24 13:46

Nauja socialinės paramos forma bus išbandoma Kauno ir Šiaulių regionuose

ELTA2018.06.24 13:46

Kauno ir Šiaulių regionuose bus išbandoma nauja socialinės pagalbos forma – neįgaliesiems nuo 16 iki 65 metų amžiaus talkins asmeniniai asistentai. 

Kaip Eltai sakė Socialinė apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė, SADM patvirtino asmeninio asistento paslaugų teikimo gaires.

„Mes esame susiplanavę atlikti du bandomuosius projektus – Kauno ir Šiaulių regionuose asmeniniai asistentai dirbs su žmonėmis, turinčiais proto ir psichikos negalią, o kitas – fizinę ir kompleksinę negalią turintiems žmonėms, bus vykdomas savivaldybėse“, – sakė J. Čiuladaitė-Pritulskienė.

Pasak specialistės, pagrindiniai asmeninio asistento tikslai – užtikrinti neįgalaus asmens individualius poreikius: asmens higienos, judrumo, mobilumo ir socialinių santykių.

„Šiuo metu neįgaliesiems pagalba teikiama per socialinės reabilitacijos projektus, bet ji nėra individuali. Mums svarbu, kad pagalba priartėtų prie konkretaus žmogaus ir būtų tokia, kokios konkrečiai kiekvienam reikia“, – pabrėžė J. Čiuladaitė-Pritulskienė.

Savivaldybių apklausa parodė, kad asmeninio asistento reikėtų apie 5 tūkst. neįgaliųjų, gyvenančių Lietuvoje.

Bandomieji projektai Šiaulių ir Kauno regionuose turėtų prasidėti rudenį. Pasak SADM atstovės, dabar vyksta parengiamieji darbai. Kitos savivaldybės paslaugą galės pradėti organizuoti po to, kai bus patvirtinti reikalingi teisės aktai, kurie šiuo metu derinami.

Kodėl buvo nutarta naują socialinės pagalbos formą išbandyti su 16 iki 65 metų amžiaus negalią turinčiais žmonėmis, o ne, pavyzdžiui, vaikais? Pasak J. Čiuladaitės-Pritulskienės, 16 metų amžiaus neįgalieji prireikus ir patys be tėvų jau gali kreiptis, pavyzdžiui, į gydymo įstaigą. Asmeninis asistentas prisidėtų prie dar didesnio mobilumo, savarankiškumo.

Neįgalius vaikus prižiūrintys tėvai prisipažįsta bijantys „išeiti iš rikiuotės“, nes kas tada padės jų vaikams. Pasak SADM atstovės, asmeniniai asistentai ir bus tie žmonės, kurie kreips neįgaliuosius į kiek galima savarankiškesnį gyvenimą.

„Dar vienas iš norų – prisidėti prie to, kad neįgalius vaikus užauginę tėvai ar globėjai būtų laisvesni. Asmuo, gavęs asmeninį asistentą, taip pat būtų savarankiškesnis, suteikus jam pagalbą galėtų dirbti“, – sakė J. Čiuladaitė-Pritulskienė.

Kaip pridūrė Eltos pašnekovė, bandomasis projektas atsakys į daugybę klausimų, kurių dar kyla – apie būtinus kvalifikacinius reikalavimus asistentams, kas ir kaip teiks naują paslaugą.

„Bus sukurtas Lietuvai priimtinas asmeninio asistento neįgaliajam modelis, nes skirtingose šalyse jų yra labai įvairių – nuo savivaldybių, kurios nustato pagalbos poreikį, iki valstybinių dotacijų, kurias gavęs asmuo eina į asmeninio asistento kooperatyvą ir teikia paslaugas“, – sakė SADM atstovė.

ELTA primena, kad asmeninio asistento paslauga teikiama daugiau nei 25 Europos valstybėse. Lietuvoje neįgalieji pagalbos sulaukia tik per socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus.

Nuo 2007 metų asmenų su sunkia negalia ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai skiriamos tikslinės dotacijos. Per dešimtmetį šiam tikslui skiriamas finansavimas padidėjo penkis kartus nuo 3,9 mln. eurų 2007 metais iki 23 mln. eurų 2017 metais.

Šias lėšas savivaldybės naudojo ilgalaikei socialinei globai globos namuose, trumpalaikei „atokvėpio“ paslaugai globos namuose, dienos socialinei globai asmens namuose ar dienos centre finansuoti.

2013 metais buvo pradėta integralios pagalbos – slaugos ir socialinės globos į namus – plėtros programa bandomosiose 21 savivaldybėje. Programai pasiteisinus, tokia pagalba pradėta teikti visose savivaldybėse.