Verslas

2018.06.13 14:52

Reformų buldozeris klimpsta: atsirado kitokių nuomonių svarbiausiais klausimais

Trečiadienį Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas svarstė vyriausybės parengtus mokesčių ir pensijų reformų įstatymų projektus bei jiems pateiktus parlamentarų pasiūlymus.

Seimo nariai turi kitokių nuomonių dėl siūlomų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir „Sodros“ tarifų, „Sodros“ lubų, automatinio įtraukimo į pensijų kaupimą. Nemažai diskusijų kelia pasiūlymai keisti ne iš darbo gaunamų pajamų apmokestinimą.

Trečiadienį posėdyje SRDK nariai pritarė pasiūlymui Finansų ministerijos teikiamą 21 proc. GPM tarifą pakeisti į 20 proc.

Komiteto nariai taip pat pritarė pasiūlymui neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymą 2019 metais plėsti tik iki 1,5 vidutinio darbo užmokesčio (VDU), o ne iki 2,5 VDU, kaip siūlė Finansų ministerija.

SRDK nariai taip pat nutarė, kad reikia atsisakyti vyriausybės pasiūlyto „Sodros“ lubų įvedimo plano.

Dar komitete pritarta pasiūlymui, kad 120 VDU viršijančios gyventojo pajamos iš individualios veiklos, iš paskirstytojo pelno ir iš kitų pajamų šaltinių (kapitalo pardavimo, nuomos ir t.t.) būtų apmokestinamos 20 proc. tarifu.

Neatitinka teisingumo ir lygybės principų

GPM įstatyme Finansų ministerija siūlo 2019 metais NPD taikymą plėsti iki 2,5 VDU. GPM tarifą ketinama pakeisti į 21 proc., darbuotojo „Sodros“ tarifą į 18,5 proc., darbdavio – 1,24 proc. Siūloma 2019 metais nustatyti 120 VDU „Sodros“ lubas, o jas viršijančioms pajamoms iš darbo santykių taikyti 25 proc. GPM tarifą.

Šiems pasiūlymams Seimo Teisės departamentas turėjo pastabų: „Pagal siūlomą teisinį reguliavimą gyventojų pajamų apmokestinimas priklausytų nuo jų gaunamų pajamų rūšies, t.y. skirtingų kategorijų pajamas gaunantys mokesčių mokėtojai būtų netolygiai apmokestinami“.

Departamento nuomone, atitinkamos rūšies pajamų apmokestinimo išskyrimas (netaikant progresyvumo kriterijaus) iš kitų panašaus pobūdžio pajamų (t.y. pajamų iš veiklos) neatitiktų mokesčių sistemos bendrųjų principų, tokių kaip teisingumas ir lygybė.

SRDK nariai nutarė sprendimą dėl šių pastabų atidėti iki tol, kol bus apsvarstyti kiti pasiūlymai.

Siūlo įvairių naujų tarifų

Antradienį Ramūnas Karbauskis užregistravo siūlymą nustatyti 1 proc. punktu didesnį – 19,5 proc. – darbuotojo „Sodros“ tarifą, o GPM tarifą 1 proc. punktu sumažinti, iki 20 proc. Jis taip pat siūlo 2019 metais NPD taikymo aprėpti plėsti ne iki 2,5 VDU, o iki 2 VDU.

Seimo nariai Stasys Jakeliūnas, Valius Ąžuolas, Tomas Tomilinas, Vida Ačienė ir Petras Gražulis po to užregistravo panašų į R. Karbauskio pasiūlymą, tik dar siūlo, kad 20 proc. GPM tarifas būtų taikomas ne tik pajamoms iš darbo santykių, bet ir kitoms, išskyrus pajamas, gaunamas vykdant individualią veiklą bei pajamas, gautas iš paskirstytojo pelno, taip pat ligos, motinystės ir kitas socialines išmokas (šioms pajamoms jie siūlo ir toliau taikyti 15 proc. GPM tarifą). Jie taip pat norėtų dar labiau už R. Karbauskį apriboti NPD taikymą, t.y. iki 1,5 VDU.

Dar vienas šiame projekte pateiktas pasiūlymas – nuo 2 tūkst. iki 1,5 tūkst. sumažinti maksimaliai leidžiamą atimti gyventojo patirtų išlaidų sumą dėl investicinio gyvybės draudimo bei pensijų.

BNS nuotr.

T. Tomilinas, V. Ačienė ir Naglis Puteikis užregistravo dar vieną GPM įstatymo pataisą, pagal kurią „Sodros“ lubas viršijančios gyventojo pajamos iš individualios veiklos, iš paskirstytojo pelno ir iš kitų pajamų šaltinių (kapitalo pardavimo, nuomos ir t.t.) būtų apmokestinamos 20 proc. tarifu.

„Tai paskatintų simbolinį ypač dideles pajamas gaunančių asmenų prisidėjimą prie socialinio teisingumo Lietuvoje ir nepaliktų jiems privilegijų neprisidėti prie bazinės pensijos ir kitų svarbių valstybės funkcijų finansavimo“, – aiškina pasiūlymo autoriai.

Seimo nariai Andrius Palionis, Gediminas Kirkilas ir V. Ąžuolas yra užregistravę pataisą, pagal kurią atsirastų trys skirtingi GPM tarifai. 19 proc. būtų taikoma pajamoms neviršijančioms dvylikos pusantros minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžių per metus. 21 proc. būtų taikomas pajamų daliai viršijančiai 12*1,5*MMA, bet neviršijančiai 120 VDU. 25 proc. tarifas tektų pajamoms didesnėms už 120 VDU.

Seimo nariai Algirdas Sysas ir Rasa Budbergytė norėtų matyti ne 25 proc., o 30 proc. GPM tarifą „Sodros“ lubas viršijančioms pajamoms.

Dėl deklaravimo ir progresinių

Komitete kartu buvo apsvarstyta Seimo narių Aušros Maldeikienės ir Ingridos Šimonytės pateikta pataisa, pagal kurią renkamiems valstybės politikams ir Europos Parlamento nariams būtų nustatyta pareiga viešai skelbti metinių pajamų mokesčio deklaracijų duomenis apie gautas pajamas ir sumokėtą GPM. Taip pat būtų skelbiami pakankamai informatyvūs kandidatų duomenys rinkiminės kampanijos metu. Bendru sutarimu nuspręsta patiems patobulinti projektą ir jį registruoti Seime.

Posėdyje apsvarstytas dar vienas Seimo narių A. Palionio, A. Syso ir R. Budbergytės pasiūlymas dėl kelių GPM tarifų, pagal kuriuos metinė pajamų dalis iki 20 tūkst. eurų būtų apmokestinama 15 proc., dalis tarp 20 ir 30 tūkst. – 16 proc., tarp 30 ir 40 tūkst. – 17 proc., o dalis virš 40 tūkst. – 20 proc.

Kelis GPM tarifus yra pasiūlę ir Seimo nariai Žygimantas Pavilionis, Paulius Saudargas ir Laurynas Kasčiūnas. Pagal jų versiją metinė pajamų dalis iki 21,6 tūkst. būtų apmokestinama 12 proc. GPM, o viršijanti – 19 proc.

Nei vieniems progresiniams tarifams SRDK nepritarė.

„Sodros“ lubų klausimas

SRDK taip pat dar bus svarstomas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektas. Juo norima sujungti darbuotojo ir darbdavio įmokas, o darbuotojo darbo užmokestį „ant popieriaus“ perskaičiuoti didinant jį 1,289 karto.

Pensijų kaupimą siūloma vykdyti pagal formulę 4+2, kai 4 proc. nuo darbo užmokesčio moka darbuotojas ir 2 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio skiria valstybės biudžetas. Taip pat būtų nustatomos „Sodros“ įmokų lubos, kurios iš pradžių siūlomos didesnės ir palaipsniui susilygintų su išmokų lubomis.

Tačiau „Sodros“ luboms nepritaria Seimo nariai A. Palionis, Gediminas Kirkilas, V. Ąžuolas ir S. Jakeliūnas, užregistravę pataisą, kad jos nebūtų taikomos.

BNS nuotr.

R. Karbauskis pasiūlė, kad „Sodros“ lubos liktų, bet būtų netaikomos sveikatos draudimo įmokoms.

(Ne)automatinis kaupimas

Posėdyje turėjo būti svarstomas ir Pensijų kaupimo įstatymo projektas, kuriame siūloma pakeisti pensijų kaupimo, anuitetų mokėjimo tvarką ir kt. Viena iš siūlomų naujovių – automatinis asmenų įtraukimas į pensijų kaupimą.

Priėmus vyriausybės pateiktus įstatymų projektus, nuo 2019 metų sausio visi dabartiniai kaupiantieji ir nekaupiantys iki 40 metų asmenys būtų automatiškai įtraukiami į pensijų kaupimą. Tiesa, iki kovo 1 dienos to būtų galima atsisakyti. To nepadarius tris kartus iki 40 metų, kaupimas bus neišvengiamas iki pensijos.

Vyresni ir nekaupiantys asmenys kaupime galėtų dalyvauti savanoriškai. Nusprendę nebekaupti, galėtų pateikti prašymą nutraukti pensijų kaupimo sutartį. Pensijų sąskaitoje sukauptas lėšas jie galėtų arba pervesti į „Sodrą“ biudžetą, arba palikti pensijų fonde tolimesniam investavimui iki pensijos amžiaus.

A. Sysas ir R. Budbergytė siūlo automatinio įtraukimo atsisakyti, o periodą, per kurį žmogus gali atsisakyti dalyvauti kaupime prailginti nuo 3 iki 6 mėnesių. Jie taip pat norėtų nustatyti mažesnius pensijų kaupimo bendrovių atskaitymus iš pensijų turto.