Verslas

2015.09.08 13:45

Pirmininkavimo programą pristatė ūkio ir energetikos ministrai

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai programą šią savaitę Lietuvos ministrai pristato Europos Parlamento (EP) komitetuose. Pirmadienį kalbėję energetikos ir ūkio ministrai pabrėžė būtinybę kuo skubiau Europos Sąjungoje užbaigti kurti vidaus rinkas.

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai programą šią savaitę Lietuvos ministrai pristato Europos Parlamento (EP) komitetuose. Pirmadienį kalbėję energetikos ir ūkio ministrai pabrėžė būtinybę kuo skubiau Europos Sąjungoje užbaigti kurti vidaus rinkas.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto posėdyje Lietuvos energetikos ministras pabrėžė, kad pirmininkaudama Lietuva sieks paskatinti Bendriją vienu balsu kalbėti su trečiosiomis šalimis energetikos klausimais, taip pat bandys suderinti teisės aktus, reikalingus bendrai energijos vidaus rinkai sukurti.

Parlamentaras iš Liuksemburgo ministrą ragino į savo prioritetų sąrašą įtraukti ir siekį panaikinti dujų ir naftos kainas susiejusią formulę, kuri, anot europarlamentaro, yra pasenusi ir stipriai brangina dujas.

„Vienintelis dalykas, kurį galime greitai padaryti, kad Europoje sumažėtų dujų kainos, tai atrišti dujų kainą nuo naftos. Tokia taisyklė buvo sukurta 8-ajame dešimtmetyje, kai 80 proc. visos elektros Europoje buvo pagaminama iš naftos. Nebėra pateisinimo toliau naudotis tokia formule. Mano siūlymas valstybėms narėms ir Komisijai – šią formulę reikėtų paskelbi neteisėta ir jos atsikratyti“, – nuomonę išsakė Europos Parlamento Energetikos komiteto narys Claude`as Turmes`as.

„Šis klausimas yra labiau dvišalių kontraktų reikalas – bent jau šitame etape, o ne europinio ar net nacionalinio reguliavimo klausimas. Tačiau, aišku, europarlamentaro pasiūlymą mes įvertinsime“, – patikino ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius.

Ministro taip pat klausė, kaip Lietuva ketina padidinti energijos efektyvumą, kai pačioje Lietuvoje dauguma pastatų nėra tinkamai apšiltinti. Energetikos komiteto nariai siūlė, kad Lietuva pritartų pozicijai nepirkti elektros energijos iš valstybių, kurios ją gamina nesilaikydamos tarptautinių saugos reikalavimų. Tarp jų buvo minima Rusija, statanti atominę jėgainę Kaliningrade.

Lietuvos ūkio ministras atsakinėjo į vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto narių klausimus dėl Bendrijos paslaugų, profesinių kvalifikacijų direktyvų, vidaus rinkos valdymo ir mažmeninės prekybos.

„Labiausiai parlamentarus komitetuose domina tie klausimai, kuriuos jie nagrinėja. Jie yra paskirti pranešėjais – šešėliniais pranešėjais, ir būtent šie klausimai juos domina. Jie domisi, kokia mūsų reakcija, koks mūsų požiūris į šiuos dokumentus ir į šiuos klausimus“, – pasakojo ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos ūkio ministras Evaldas Gustas.

„Kaip parlamentarė iš Švedijos džiaugiuosi pirmuoju Baltijos šalies pirmininkavimu. Kalbant apie paslaugų direktyvą, manau, reikia užbaigti bendrą vidaus rinką, kad atsirastų daugiau darbo vietų, o Europa būtų labiau konkurencinga. Tai galėtų pakelti ekonomiką, nes dabar nėra viešųjų pinigų, kurie skatintų ūkį. Daug tikiuosi iš Lietuvos pirmininkavimo“, – LRT televizijos naujienų tarnybai sakė EP Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto narė Anna Maria Corazza Bildt.

Šį pusmetį Lietuvos ministrai bus kviečiami dalyvauti komitetų posėdžiuose ir pasisakyti Parlamento nariams rūpimais klausimais.

Metų pabaigoje ministrai supažindins komitetų narius su Lietuvos pasiektais rezultatais.

Atstovauti Tarybai bendraujant su Europos Parlamentu yra viena iš pagrindinių pirmininkaujančios ES Tarybai valstybės pareigų.