Verslas

2018.04.25 14:01

VMI skelbs daugiau informacijos apie vadovų deklaruotą turtą

LRT.lt 2018.04.25 14:01

Šiemet Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) viešai paskelbs daugiau deklaruojančių turtą asmenų deklaracijų išrašų. Pernai VMI skelbė 39,7 tūkst. privalančiųjų deklaruoti turtą gyventojų ir jų sutuoktinių turto deklaracijų išrašus, šiemet jų skaičius – 19 tūkst. didesnis.

Šiais metais VMI savo tinklalapyje iki spalio 1 d. papildomai paskelbs Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų, apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų pavaduotojų, Lietuvos banko valdybos narių, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos kariuomenės vado ir kariuomenės vado pavaduotojo, lygių galimybių kontrolieriaus ir jo pavaduotojų, Nacionalinės teismų administracijos direktorius ir jo pavaduotojų, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus ir jo pavaduotojų, žurnalistų etikos inspektoriaus, valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, valstybinių aukštųjų mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir jų pavaduotojų, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų ir jų pavaduotojų, akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir jų pavaduotojų, valstybės ir savivaldybių įmonių vadovų ir jų pavaduotojų, įskaitant išvardintų asmenų sutuoktinių 2017 m. turto deklaracijų išrašus.

Išvardinti asmenys ir anksčiau turėjo prievolę deklaruoti turtą, tačiau iki šiol jų turto deklaracijų išrašai nebuvo skelbiami, rašoma LRT.lt siųstame pranešime.

Šiuo metu teisingas turto deklaracijas yra pateikę 54,5 tūkst. tai privalančių padaryti gyventojų. Suskubti ir nelaukti gegužės 2 d., kada baigiasi pajamų ir turto deklaravimo terminas, turėtų dar apie 40 tūkst. turtą privalančių deklaruoti gyventojų.