Verslas

2018.01.03 14:21

L. Linkevičius: Lietuva stojimo į EBPO procesą gali pabaigti dar šią vasarą

LRT.lt 2018.01.03 14:21

Vyriausybės pasitarime užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pristatė Lietuvos pažangą per praėjusius 2017 metus rengiantis Lietuvos narystei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), informuoja ministerija. 

Praėjusių metų vasario mėnesį vykusiame susitikime su EBPO generalinio sekretoriaus pavaduotoju pastarasis galimybę gauti pakvietimą į EBPO 2018 metų vasarą prilygino stebuklui. Šiandien kvietimas tapti organizacijos nariais pirmąjį šių metų pusmetį yra realiai pasiekiamas. 

2017 metais pavyko atlikti milžinišką darbą, – baigti Lietuvos vertinimai 18-oje EBPO komitetų, kurie apima beveik visas valstybės valdymo ir ūkio sritis, rašoma pranešime spaudai. Stojimo proceso eigoje Seimas priėmė 20 įstatymų pakeitimų, kuriais nuosekliai diegė gerąją EBPO praktiką. Vyriausybė, be kitų priemonių, pradėjo įgyvendinti valstybės įmonių valdymo reformą ir skatino efektyvesnes korupcijos mažinimo praktikas bei gerino investicinę aplinką. 

L. Linkevičius pažymėjo, kad esame finišo tiesiojoje, todėl dabar svarbu nesustoti – išlaikyti tempą, kol sėkmingai baigsime visus darbus. Dar reikia baigti peržiūras likusiuose trijuose EBPO komitetuose, kurie vertins vienas iš sudėtingiausių sričių stojimo kontekste – Lietuvos investicinę aplinką, valstybės valdomų įmonių veiklą ir kovą su korupcija. 

Jau sausio 12 d. Seimas balsuos dėl įstatymų, reglamentuojančių žemės pardavimą ir investicijas į strateginius sektorius, pakeitimų, kurių priėmimas yra būtinas tam, kad EBPO stojimo procesas būtų užbaigtas sklandžiai.

Pažymėtina, kad Lietuvai tapus EBPO nare, ši organizacija ir toliau teiks rekomendacijas, kaip  geriausias EBPO šalių praktikas pritaikyti valstybės valdyme. Vyriausybė galės priimti sprendimus kuriose srityse ir kokiomis rekomendacijomis pasinaudoti vykdant reformas.

EBPO – tai daugiašalis forumas, kuriame valstybių narių ekspertai diskutuoja, dalijasi patirtimi bei plėtoja naujas ekonominės bei socialinės politikos gaires, kurios vėliau perkeliamos į praktinį gyvenimą. Šios organizacijos narėmis yra kol kas tik 35 aukšto ekonominio išsivystymo pasiekusios valstybės. 

Daugiau kaip 250 EBPO komitetų ir darbo grupių suteikia galimybę šalių narių pareigūnams vertinti partnerių atliekamas reformas, dalintis patirtimi tobulinant investicinės aplinkos gerinimo, modernios socialinės aplinkos kūrimo, pažangių kovos metodų su korupcija, švietimo ir sveikatos paslaugų modernizavimo, teritorijų planavimo, efektyvaus valstybės turto valdymo, verslo sąlygų gerinimo ir kitas sritis. Tarptautinėje bendruomenėje narystė EBPO yra pripažįstama kaip šalies ekonominio stabilumo ir ilgalaikės visuomenės gerovės garantas.

Lyginant su iki šiol vykusiu kitų šalių stojimu į EBPO, Lietuvos stojimo procesas yra vienas iš greičiausių. Maža to, šis procesas yra ženkliai sudėtingesnis nei anksčiau stojusių šalių dėl išaugusių EBPO standartų, naujų teisinių instrumentų ir griežtesnių peržiūros mechanizmų.