Verslas

2015.09.08 13:45

Pirmajame pirmininkavimo ES Tarybai renginyje bus aptarti darbo santykių reguliavimo klausimai

ELTA 2015.09.08 13:45

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradeda pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginius – penktadienį Vilniuje atstovai iš 28 valstybių narių, Europos Komisijos ir Norvegijos aptars darbo santykių reguliavimo problemas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradeda pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginius – penktadienį Vilniuje atstovai iš 28 valstybių narių, Europos Komisijos ir Norvegijos aptars darbo santykių reguliavimo problemas.

Šiais klausimais diskutuoti Lietuvoje susitinka aukšto lygio – generalinių direktorių, atsakingų už darbo santykius – darbo grupė. Ji ketina aptarti darbo santykių srityje nuveiktus darbaus, kylančias problemas bei veiklos planus ateinantiems metams.

Susitikime Europos Komisijos atstovai apžvelgs teisės aktų tinkamumą dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo, pristatys 2013 metų veiklos ataskaitą darbo santykių ir socialinio dialogo srityse, aptars galimybes efektyviau kovoti su nedeklaruotu darbu, stiprinant valstybių narių glaudų bendradarbiavimą.

Taip pat bus apžvelgti pirmieji laikinųjų įdarbinimo įmonių veiklos rezultatai valstybėse narėse. Valstybės narės ketina pristatyti ir savo šalyse įgyvendinamas naujoves darbo santykių srityje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai susitikimo dalyvius supažindins su mūsų šalies pirmininkavimo ES Tarybai prioritetais. Socialinės apsaugos ir darbo srityje Lietuva akcentuos dėmesį žmogui augančioje Europoje, įsidarbinimo galimybių didinimą, ypač jaunimui, užtikrinant adekvačią darbuotojų apsaugą ir teises, stiprinant socialinę dimensiją bei užtikrinant faktinį moterų ir vyrų lygiateisiškumą ir lygias galimybes.

Antrąjį pusmetį iš viso planuojama surengti dar 11 renginių, tarp jų ir neformalų ministrų lygio susitikimą.