Verslas

2017.11.29 17:35

Vyriausybėje sutarta keisti kompensacijų neįgaliesiems skyrimą

BNS 2017.11.29 17:35

Vyriausybės posėdyje trečiadienį pritarta pataisoms, pagal kurias būtų labiau diferencijuojami slaugos ir priežiūros kompensacijų dydžiai, o skiriant kompensacijas būtų vertinami ne tik medicininiai kriterijai.

Pataisas toliau svarstys Seimas.

Pakeitimais, be kita ko, siūloma atsisakyti transporto išlaidų kompensacijų (9,5 euro per mėnesį). Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pabrėžė, kad panaikinus šią kompensaciją nuo 2019 metų visi gaus didesnes išmokas.

„Siūlome visas projektuose numatytas keturias tikslines kompensacijas padidinti 11,2 euro, tokiu būdu sudarant galimybę visiems asmenims, kuriems buvo ar galėtų būti nustatytas transporto išlaidų kompensacijos poreikis, gauti ne mažesnes negu iki šių įstatymų įsigaliojimo gaunamas tikslines kompensacijas“, – vyriausybės posėdyje aiškino ministras.

Pataisas parengusi ministerija siūlo savivaldybes įpareigoti vertinti asmens, kurio specialieji poreikiai nustatomi, savarankiškumą kasdienėje veikloje – kaip pažymima, tik įvertinus asmens savarankiškumą galima skirti neįgaliesiems būtiną pagalbą ir socialines paslaugas, taip sudarant sąlygas jiems integruotis į bendruomenės gyvenimą. Skaičiuojama, kad šiai funkcijai savivaldybėms reikėtų apie 1,8 mln. eurų per metus.

Šiuo metu specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis tik medicininiais kriterijais – nevertinamas asmens savarankiškumas.

Dabar neįgalieji gali gauti 280 eurų dydžio slaugos kompensaciją (tai sudaro 2,5 tikslinių kompensacijų bazės (TKB)) ar priklausomai nuo priežiūros poreikių 112 eurų (1 TKB) arba 56 eurų (0,5 TKB) priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją. Siūloma įvesti naują mažesnio dydžio slaugos kompensaciją, kuri būtų kiek didesnė nei 200 eurų.

Ministerija aiškina, kad šiais ir kitais pakeitimais siekiama sumažinti atotrūkius tarp tikslinių kompensacijų dydžių, sudaryti geresnes galimybes asmenims tenkinti specialiuosius nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius. Taip pat numatoma galimybė tikslines kompensacijas pakeisti asmeniui reikalingomis paslaugomis, jeigu tikslinė kompensacija naudojama ne pagal paskirtį. Pataisomis siekiama ir efektyviau bei skaidriau organizuoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Ginčų komisijos veiklą.

Be kita ko, numatoma galimybė neįgalius vaikus auginančioms šeimoms gauti kompensaciją automobiliui įsigyti ar pritaikyti ir vaikui sulaukus pilnametystės (1216 eurų vieną kartą per šešerius metus).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, šalyje gyvena 245 tūkst. neįgaliųjų, iš kurių 41 tūkst. yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, o 56 tūkst. asmenų nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Pažymima, kad senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, gauna per pusę mažesnes tikslines kompensacijas nuolatinei priežiūrai (pagalbai) nei darbingo amžiaus asmenys.