Verslas

2017.11.27 17:48

Lietuvos paštas įspėtas dėl veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų

ELTA, LRT.lt2017.11.27 17:48

Lietuvos banko valdyba įspėjo AB „Lietuvos paštas“, kad nesilaikė galiojančios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarkos ir nepakankamai vykdė reikalavimus dėl internetu atliekamų mokėjimų saugumo. Bendrovei nurodyta pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atlikto inspektavimo ataskaitoje atkreiptas dėmesys į tai, kad Lietuvos pašte, valdant informacinių technologijų ir informacijos saugumo riziką, nebuvo užtikrintas tinkamas funkcijų atskyrimas, nebuvo atliktas išsamus rizikos vertinimas internetu atliekamų mokėjimų srityje, sutartyje su trečiąja šalimi dėl veiklos funkcijų perdavimo nebuvo įtvirtinti teisės aktuose nustatyti reikalavimai, bendrovė neturėjo tinkamo veiklos tęstinumo plano. Nustatyta ir kitų trūkumų.

Pagal teisės aktus turėdama atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, Lietuvos paštas tikrinamuoju laikotarpiu nesukaupė pakankamai patikimos klientų pažinimo informacijos, neužtikrino efektyvios jų dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos, neįdiegė efektyviai funkcionuojančio rizikos vertinimu pagrįsto metodo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai valdyti ir neužtikrino tinkamos vidaus kontrolės šioje srityje. Nebuvo sudarytos reikiamos sąlygos nustatyti įtartinas pinigines operacijas ir operacijas grynaisiais pinigais, sudarančias ar viršijančias 15 tūkst. eurų, ir apie jas pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Bendrovė nepranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai apie visas vienkartines ar susijusias operacijas grynaisiais pinigais, sudarančias ar viršijančias 15 tūkst. eurų, arba ekvivalentą kita valiuta, bei įtartinas pinigines operacijas, kaip tai padaryti įpareigoja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimai.

Per inspektavimą nenustatyta, kad dėl teisės aktų pažeidimų Lietuvos pašte būtų pažeisti elektroninių pinigų turėtojų interesai. Į tai Lietuvos banko valdyba atsižvelgė priimdama poveikio priemonę dėl inspektavimo rezultatų. Be to, jau po atlikto inspektavimo bendrovės generalinė direktorė ir 3 iš 4 inspektavimo laikotarpiu bendrovės valdybos narių pareigas ėjusių asmenų buvo atšaukti iš pareigų.

Lietuvos pašto išplatintame pranešime žiniasklaidai teigiama, kad bendrovė atsakingai žiūri į pateiktas pastabas.

„Akcinė bendrovė Lietuvos paštas atsakingai ir rimtai žiūri į finansų rinkos reguliuotojo – Lietuvos banko – pateiktas pastabas. Bendrovė niekada nebuvo pasyvi savo veiklos pritaikymo teisės aktų reikalavimams atžvilgiu. Visada palaikome konstruktyvų bendradarbiavimą su visomis priežiūros institucijomis.

Pažymėtina, kad jau po pirminių Lietuvos banko pateiktų pastabų, atsižvelgiant į inspektavimo ataskaitos projekte identifikuotus galimus pažeidimus, Bendrovė savo iniciatyva nedelsiant ėmėsi visų būtinų procesų atitikti teisės aktų keliamiems reikalavimams. 

Vykstant inspektavimui ir jam pasibaigus glaudžiai bendradarbiavome su Lietuvos banku.

Bendrovė didelę dalį Lietuvos banko inspektavimo ataskaitoje nurodytų veiklos trūkumų jau yra ištaisiusi, o likusiems trūkumams pašalinti yra inicijuoti atitinkamai procesai.

Svarbu pažymėti, kad inspektavimo metu nebuvo nustatyta, kad dėl identifikuotų pažeidimų Lietuvos paštas ar jo klientai būtų patyrę nuostolių, kilusi žala ar kitas neigiamas poveikis klientų atžvilgiu.

Lietuvos paštas siekia plėtoti patikimas finansines paslaugas, o savo veikloje – vadovautis aukščiausiais standartais, todėl labai atsakingai priimame Lietuvos banko Priežiūros tarnybos įspėjimą.

Bus dedamos didžiulės pastangas ir imamasi visų priemonių, kad kaip įmanoma greičiau ir maksimaliai būtų užtikrintas pagal teisės aktus numatytas elektroninių pinigų įstaigoms keliamų reikalavimų laikymasis“, – rašoma Lietuvos pašto pranešime.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt