Verslas

2015.09.08 13:45

Lietuvos žemės gelmėse atrasta itin retų brangiųjų metalų

ELTA 2015.09.08 13:45

Lietuvos geologijos specialistai, tyrinėdami Pietų Lietuvos kristalines uolienas, atrado cerio, lantano bei torio sankaupas. Šie itin reti ir brangūs metalai, naudojami aukštųjų technologijų įrangos gamyboje, papildys vertingų mūsų šalies gelmių turtų sąrašą, kuriame jau yra aukso, vario, kitų retų ir vertingų medžiagų. Tačiau norint sužinoti, ar tikrai jų yra tiek, kad vertėtų užsiimti gavyba, reikia atlikti detalesnius tyrimus.

Lietuvos geologijos specialistai, tyrinėdami Pietų Lietuvos kristalines uolienas, atrado cerio, lantano bei torio sankaupas. Šie itin reti ir brangūs metalai, naudojami aukštųjų technologijų įrangos gamyboje, papildys vertingų mūsų šalies gelmių turtų sąrašą, kuriame jau yra aukso, vario, kitų retų ir vertingų medžiagų. Tačiau norint sužinoti, ar tikrai jų yra tiek, kad vertėtų užsiimti gavyba, reikia atlikti detalesnius tyrimus.

Pasak specialistų, uolienų mėginiuose šių metalų koncentracija siekia 1 procentą ir daugiau.

„Šie metalai labai reti, šiuo metu 94 proc. jų gaunama iš Kinijos. Gavybos vietose JAV šių metalų koncentracija uolienose sudaro dešimtąsias procento dalis. Lietuvos uolienų mėginiuose jų koncentracija siekia procentą ir daugiau“, – sakė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto prof. Gediminas Motuza.

Brangiųjų metalų klodų požymius G. Motuza atrado Pietų Lietuvos kristalinio pamato uolienose kartu su magistre Vaida Kirkliauskaite atlikdami žemės gelmių tyrimus.

„Žinoma, kol kas galime daryti tik geologinę prielaidą, kad tirtose vietose yra vertingi šių metalų klodai. Norint sužinoti, ar tikrai jų yra tiek, kad vertėtų užsiimti gavyba, reikia atlikti detalesnius tyrimus“, – sako G. Motuza.

Ceris ir lantanas yra itin reti metalai, naudojami radiotechnikoje ir elektronikoje, brangių optikos prietaisų gamyboje, atominėje energetikoje. Torį planuojama naudoti atominėje energetikoje kaip radioaktyvųjį izotopą, su kuriuo galima gauti saugesnį atominį kurą.

Jei tolesni tyrimai patvirtintų, jog Lietuvos žemėse yra dideli, pramoniniu požymiu vertingi šių metalų klodai, dar labiau išaugtų mūsų žemės gelmių turtų vertė, jau dabar skaičiuojama dešimtimis milijardų litų. Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, po mūsų kojomis guli naudingų iškasenų, kurių vertė yra daugiau kaip 63 mlrd. litų.