Verslas

2017.11.16 16:08

Apie 60 tūkst. darbuotojų gaus didesnes algas

ELTA 2017.11.16 16:08

Seimas priėmė savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimus, kuriais nusprendė padidinti minimaliuosius pareiginės algos koeficientus biudžetinių įstaigų darbuotojams.

Už tai balsavo 82 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 6 parlamentarai.

Priimtomis įstatymo pataisomis siekiama, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. nustačius 400 eurų MMA ir 132 eurų pareiginės algos bazinį dydį, jų dydžiai eurais nebūtų mažesni už nustatytą MMA ir atitiktų Darbo kodekso nuostatas, kad minimalusis darbo užmokestis – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą. Tik D lygio pareigybėms pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma MMA dydžio – 400 eurų. Šiuo metu biudžetinėse įstaigose dirba apie 27 tūkstančiai nekvalifikuotų darbuotojų, kurie gauna 380 eurų atlygį (MMA).

Pakeitimais nutarta vidutiniškai 20 eurų padidinti minimaliuosius pareiginės algos dydžius kvalifikuotiems darbuotojams, specialistams ir struktūrinių padalinių vadovams bei jų pavaduotojams, kad šis dydis nesusilygintų su nekvalifikuotais darbuotojais.

2018 m. valstybės biudžeto projekte papildomai yra numatyta 3,8 mln. eurų mažiausiems pareiginių algų koeficientams padidinti. Taip pat įgyvendinant įstatymą 2017–2021 metais iš valstybės biudžeto asignavimų vykdytojams, valdytojams ir savivaldybėms kas metus numatyta po 16 mln. eurų įstatymų prieduose numatytiems minimaliesiems pareiginės algos dydžiams padidinti.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, dėl šių pakeitimų darbo užmokestis padidės 60 tūkst. darbuotojų, iš jų 27 tūkst. darbuotojų dėl MMA padidinimo.