Verslas

2017.10.27 12:53

Kas dešimtas užimtas šalies gyventojas dirbo savarankiškai

LRT.lt2017.10.27 12:53

Kas dešimtas (11,1 proc.) užimtas šalies gyventojas dirbo savarankiškai, remdamasis 2017 m. antrąjį ketvirtį atlikto savarankiško darbo statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Savarankiškai dirbantys vyrai sudarė 14,8 proc. visų dirbančių vyrų, moterys – 8,6 proc. visų dirbančių moterų.

Tyrimo duomenimis, trys iš dešimties (30,7 proc.) savarankiškai dirbančių asmenų savarankiškai pradėjo dirbti dėl susiklosčiusių palankių aplinkybių, 18,6 proc. – nes tai yra įprasta praktika jų veiklos srityje. Kas aštuntas (12,9 proc.) savarankiškai dirbantis vyras ir kas dešimta (10,1 proc.) savarankiškai dirbanti moteris pradėjo dirbti savarankiškai dėl lankstaus darbo grafiko.

1 lentelė. Savarankiškai dirbantys asmenys pagal pagrindinę priežastį, dėl kurios pradėjo dirbti savarankiškai
Procentais

 

Iš viso

Vyrai

Moterys

Iš viso

100,0

100,0

100,0

Negalėjo rasti samdomojo darbuotojo darbo

13,9

10,7

18,9

Ankstesnis darbdavys paprašė tapti savarankiškai dirbančiu asmeniu

2,7

2,8

2,6

Tai įprasta praktika jų veiklos srityje

18,6

16,6

21,9

Susiklostė palankios aplinkybės

30,7

33,2

26,6

Pratęsė šeimos verslą

4,2

4,6

3,6

Turėjo pradėti dirbti savarankiškai dėl kitos, nei pirmiau išvardytos, priežasties

2,8

2,5

3,3

Norėjo tapti savarankiškai dirbančiu asmeniu dėl lankstaus darbo grafiko

11,8

12,9

10,1

Norėjo tapti savarankiškai dirbančiu asmeniu dėl kitų priežasčių

15,3

16,7

13,0

Daugiausia (27,5 proc.) savarankiškai dirbančių asmenų 2017 m. antrąjį ketvirtį dirbo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje, prekyboje – 16,7 proc., statyboje – 13 proc. Pagrindinė savarankiškai su samdomaisiais darbuotojais dirbančių asmenų veiklos sritis buvo prekyba – ja užsiėmė beveik kas ketvirtas (22,2 proc.) savarankiškai su samdomaisiais darbuotojais dirbantis asmuo. Kas trečias (31,6 proc.) savarankiškai be samdomųjų darbuotojų dirbantis asmuo dirbo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje.

Tarp savarankiškai dirbančių asmenų daugiausia buvo kvalifikuotų žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojų (24,8 proc.), kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų (18 proc.) bei paslaugų sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų (17,6 proc.). Savarankiškai dirbantys vyrai daugiausia buvo kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai (27,1 proc.), o savarankiškai dirbančios moterys – paslaugų sektoriaus darbuotojos ir pardavėjos (35,8 proc.).

Kas trečias (36 proc.) savarankiškai dirbantis asmuo turėjo aukštą išsilavinimą, trys iš penkių (58,4 proc.) – vidutinį, 5,6 proc. – žemą išsilavinimą. Savarankiškai su samdomaisiais darbuotojais dirbančių asmenų išsilavinimas aukštesnis nei savarankiškai be samdomųjų darbuotojų dirbančių asmenų: 58,9 proc. savarankiškai su samdomaisiais darbuotojais dirbančių asmenų turėjo aukštą išsilavinimą, o savarankiškai be samdomųjų darbuotojų dirbantieji – tik kas trečias (29,5 proc.).

1 pav. Savarankiškai dirbantys asmenys pagal išsilavinimą
Procentais

Savarankiškai dirbančių asmenų buvo prašoma įvardyti pagrindinį sunkumą dirbant savarankiškai per paskutinius 12 mėnesių. Kas trečias (31,7 proc.) savarankiškai dirbantis asmuo nurodė, kad neturėjo jokių sunkumų, kas ketvirtas (22,8 proc.) – kaip pagrindinį sunkumą nurodė pasitaikančius laikotarpius, kai nėra klientų ar darbo užsakymų, 16,9 proc. – laikotarpius, kai kyla finansinių sunkumų.

2 lentelė. Savarankiškai dirbantys asmenys pagal pagrindinį sunkumą dirbant savarankiškai per paskutinius 12 mėnesių
Procentais

 

Iš viso

Vyrai

Moterys

Iš viso

100,0

100,0

100,0

Įtakos stoka nustatant savo darbo įkainius

2,7

2,7

2,7

Galimybių trūkumas pasinaudoti verslui skirtu finansavimu

4,1

3,7

4,8

Klientai vėluoja sumokėti arba nesumoka iš viso

2,5

2,9

1,7

Nepateisinamai didelė administracinė našta

5,2

5,0

5,6

Negaunama pajamų, kai sergama

10,9

9,1

14,0

Laikotarpiai, kai kyla finansinių sunkumų

16,9

17,4

16,1

Laikotarpiai, kai nėra klientų ar darbo užsakymų

22,8

24,3

20,3

Kitas

3,2

3,4

2,8

Neturėjo jokių sunkumų

31,7

31,5

32,0

Aštuoni iš dešimties (82,5 proc.) savarankiškai dirbančių asmenų patys nusprendžia, kada pradėti ir baigti savo darbo dieną, tik 3,5 proc. nurodė, kad darbo laiką nustato jų klientai.

Daugiau nei pusė (55,8 proc.) savarankiškai dirbančių asmenų nurodė, kad iš esmės patenkinti dirbamu darbu, 8,4 proc. – menkai patenkinti arba visiškai nepatenkinti. Savarankiškai su samdomaisiais darbuotojais dirbantys asmenys yra labiau patenkinti savo dirbamu darbu nei savarankiškai be samdomųjų darbuotojų dirbantieji.

2 pav. Užimtų gyventojų pasitenkinimas darbu pagal užimtumo statusą
Procentais

Tyrimo duomenimis, vienas iš dešimties (9,7 proc.) savarankiškai dirbančių asmenų per ateinančius 12 mėnesių ketina samdyti darbuotojų.

Populiariausi