Verslas

2012.07.04 10:28

Valstybės kontrolė: sostinės savivaldybė valstybės lėšas naudojo pažeisdama įstatymus

ELTA 2012.07.04 10:28

Vilniaus miesto savivaldybėje Valstybės kontrolė nustatė reikšmingų pažeidimų netinkamai tvarkant ir naudojant mokinio krepšelio bei investicijoms skirtas lėšas, taip pat Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų įgyvendinant socialinio būsto statybos ir švietimo įstaigų rekonstrukcijos projektus.

Vilniaus miesto savivaldybėje Valstybės kontrolė nustatė reikšmingų pažeidimų netinkamai tvarkant ir naudojant mokinio krepšelio bei investicijoms skirtas lėšas, taip pat Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų įgyvendinant socialinio būsto statybos ir švietimo įstaigų rekonstrukcijos projektus.

„Savivaldybėje nepakankamai dėmesio skiriama finansų valdymui: kelinti metai lieka mokinio krepšelio kreditinis įsiskolinimas, tačiau jis nedengiamas, pinigai grąžinami į valstybės biudžetą, o įstaigų darbuotojams mokamos vienkartinės piniginės išmokos“, – sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Vilniaus miesto savivaldybė 2011 m. mokinio krepšeliui finansuoti panaudojo 334 mln. Lt. Dėl netinkamai tvarkytos kasinių išlaidų apskaitos Valstybės kontrolė negavo tinkamų ir pakankamų įrodymų, kad 245 mln. Lt buvo panaudoti pagal paskirtį.

Vien tik pernai sostinės švietimo įstaigų skolos sudarė daugiau nei 12 mln. Lt, tačiau vienkartinėms piniginėms išmokoms išleista 4 mln. Lt. Dar 3 mln. Lt grąžinta į biudžetą.

Pažeidimų neteisėtai apskaičiuojant ir išmokant darbo užmokestį pedagogams auditoriai nustatė Gerosios Vilties vidurinėje mokykloje ir Žvėryno gimnazijoje. Grigiškių vidurinė mokykla viršijo darbo užmokesčio išlaidų sąmatoje patvirtintus asignavimus.

Valstybės kontrolė nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įgyvendindama socialinio būsto statybos Vilniuje, Linksmojoje gatvėje, investicinį projektą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą ir nustatydama darbų pirkimo sąlygas galėjo riboti paslaugų tiekėjų konkurenciją. Pagal sutartį rangovas turėjo pastatyti socialinį būstą per du mėnesius. Ar šis pradinis terminas buvo pakankamas, savivaldybė auditoriams neįrodė, tačiau vėliau papildomu susitarimu savivaldybė jį pratęsė metams.

Be to, savivaldybė nepareikalavo iš rangovo kalendorinio darbų grafiko, kuriame būtų numatyta, kaip per du mėnesius statybos bendrovė žada pastatyti gyvenamąjį namą ir neskaičiavo delspinigių už laiku neatliktus darbus.

Valstybės kontrolė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus nustatė ir naudojant lėšas švietimo įstaigų investiciniams projektams. Atliekant Mykolo Biržiškos gimnazijos pastato rekonstrukciją buvo atsisakyta dalies darbų už 97 tūkst. Lt, o vietoj jų iš to paties rangovo už tą pačią sumą įsigyta kitų darbų netaikant viešųjų pirkimų procedūrų.

Karoliniškių ir „Minties“ gimnazijose atliekant pastatų rekonstrukciją, numatytiems darbams buvo parinkti netinkami pirkimo būdai – įprastinė komercinė praktika ar apklausos – nes šių projektų vertės viršijo ribą (500 tūkst. Lt), iki kurios galima taikyti mažos vertės darbų pirkimo procedūras.

Vilniaus miesto savivaldybė iš Sveikatos apsaugos ministerijos gautus 705,9 tūkst. Lt paskyrė savivaldybės visuomenės sveikatos biurui sveikatinimo veiklai vykdyti. Dalis šių lėšų (124,4 tūkst. Lt) buvo skirta paskaitas skaitančių specialistų darbui pagal sutartis apmokėti. Auditoriai nustatė, kad valstybės biudžeto lėšos, skirtos darbo užmokesčiui, buvo panaudotos pažeidžiant Vyriausybės nutarimo reikalavimus. Dėstytojams nustatyti valandiniai koeficientai nuo 7 iki 23 kartų viršijo Vyriausybės patvirtintus koeficientus.

Valstybiniai auditoriai nustatė ir daugiau sveikatinimo veiklai skirtų lėšų naudojimo pažeidimų. Iš viso 127,8 tūkst. Lt buvo panaudota veikloms, kurių nebuvo numatyta sutartyje.

Vilniaus miesto savivaldybei surašytas sprendimas, įpareigojantis pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.