Verslas

2017.10.05 15:03

Socialiniai būstai Kaune: sutartys su darytos ir su mirusiais, ir emigravusiais

ELTA 2017.10.05 15:03

Kauno miesto tarybai patvirtinus naują miesto savivaldybės būsto ir būsto socialinės nuomos tvarkos aprašo redakciją, nustatytas trejų metų nuomos terminas. Nuomininkas, atitinkantis kriterijus, leidžiančius jam iš savivaldybės išsinuomoti socialinį būstą, galės vėliau šį terminą pratęsti 12 mėnesių. Pratęsimų skaičius neribojamas, jei būstu naudojamasi tvarkingai, jo neniokojant, neįsiskolinant. 

Kaip naujienų agentūrai ELTA sakė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas, visos naujos sutartys su nuomininkais bus pasirašinėjamos pagal naują tvarką. Ir tik tuomet, jei nuomininkas atitinka sąlygas, leidžiančias savivaldybei suteikti jam socialinę paramą išnuomojant būstą.

„Dabar peržiūrimi tokių būstų laukiančių kauniečių sąrašai. Socialinės paramos skyrius aiškinasi, ar kiekvienas pretendentas į socialinio būsto nuomą atitinka reikiamas sąlygas. Greta to, savivaldybės Nekilnojamojo turto skyriaus specialistai tikrina vietose, ar konkrečius būstus anksčiau išsinuomojusių asmenų pajamos tikrai nėra pakankamos, kad leistų jiems teisėtai naudotis socialine parama. 

Aiškėja, jog dalis savivaldybei priklausančių socialinių butų seniai nelegaliai pernuomoti tretiesiems asmenims. O tie kauniečiai, kuriems miesto savivaldybė butus suteikė kaip socialiai remtiniems, dabar gyvena Anglijoje ar Amerikoje. Neretas atvejis, kai tebetęsiama socialinio būsto nuoma, nors tas, kuriam socialinis būstas kažkada buvo suteiktas, jau yra miręs. Tuo būstu gal naudojasi jo giminaičiai, negalintys turėti remiamų asmenų statuso, nes dirba advokatu ar gydytoja ir gauna nemažas pajamas“, – pasakojo G. Petrauskas. 

Jo teigimu, dar prieš socialinio būsto nuomos tvarkos pasikeitimų patvirtinimą išnagrinėjus esamą situaciją, atkreiptas dėmesys į tai, kad pagal ankstesnę tvarką sudarius neterminuotas būsto nuomos sutartis su nuomininku, pažeidžiančiu esmines sąlygas, nuomos sutartis gali būti nutraukta tik teismine tvarka. Ilgai trunkant teisminėms procedūroms, nuomininko skola auga. Lygiai taip padidėja ir savivaldybės sąnaudos netvarkingo nuomininko suniokoto būsto atstatymui. Todėl nustačius nuomos terminą ir griežtas sąlygas jo atnaujinimui, dabar tikimasi operatyviau spręsti išvardintas problemas.

G. Petrauskas dar pabrėžė, kad savivaldybė atkreipė dėmesį ir į socialiai remtinus senjorus. Papildytas sąrašas asmenų, kuriems gali būti nuomojamos bendrabučio gyvenamosios patalpos. Į jį jau patenka ir tie, kurie finansiškai sunkiai gyvena sulaukę pensinio amžiaus. Tikimasi, kad mažesnio būsto (kambario) nuoma turėtų sumažinti nedideles pajamas gaunančių senjorų būsto išlaikymo naštą.

Reglamentuojama galimybė pratęsti nuomos sutartis ir mažas pajamas gaunantiems nuomininkams, turintiems įsiskolinimų, tačiau sutarusiems ir vykdantiems įsipareigojimus skolas padengti dalimis per tam tikrą laiką ir bent pusę jų jau sumokėjusiems. 

Pasak Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus vadovo pareigas einančio Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vyriausiojo specialisto Donato Valiuko, būsto neturintiems socialiai remtiniems kauniečiams bus siūlomi išsinuomoti laisvi socialiniai būstai, atitinkantys statybos ir specialiųjų normų – higienos, gaisrinės saugos ir kitus – bei teisės aktų nustatytus reikalavimus. Ir nežadama atsižvelgti į asmenų ar šeimų nepagrįstus pageidavimus dėl seniūnijos, kambarių skaičiaus, būsto remonto. 

Jei asmuo ar šeima be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta pas savivaldybės būsto apžiūros organizatorių dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš sąrašo.

Sąrašas sudaromas pagal socialinio būsto paramos teikimo procedūrų vykdytojo užregistruotą prašymo pateikimo datą ir laiką. Sąrašą savo įsakymu tvirtina savivaldybės administracijos direktorius du kartus per metus – iki birželio 30-osios ir iki gruodžio 31 dienos. 

Nuomos sutartys gali būti sudarytos ir su neįrašytais į sąrašą, tačiau turinčiais teisę į paramą būstui išsinuomoti asmenimis ar šeimomis tam tikrais atvejais. Pavyzdžiui, jeigu jų turėtas būstas prarastas dėl gaisro, potvynio, stiprių vėjų ar nuo kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių. Taip pat – asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, šeimoms, auginančioms 5 ir daugiau vaikų, šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta 3 ar daugiau vaikų, šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus). Savivaldybės būsto nuoma gali pasinaudoti ir neįgalieji, vieni auginantys vaiką ar kelis vaikus, šeimos, auginančios vaikus, jei ne mažiau kaip dviem iš jų nustatyta sunki negalia.