Verslas

2013.05.31 13:29

Vyriausybė įteisino energetikos holdingo valdymo struktūrą

ELTA 2013.05.31 13:29

Žengti pirmieji žingsniai įteisinant energetikos sistemos valdymo struktūrą. Joje bus ne tik valdymo, bet ir priežiūros organai. Tai penktadienį patvirtino Vyriausybė.

Žengti pirmieji žingsniai įteisinant energetikos sistemos valdymo struktūrą. Joje bus ne tik valdymo, bet ir priežiūros organai. Tai penktadienį patvirtino Vyriausybė.

Finansų ministras Rimantas Šadžius teigė, jog naujasis holdingas bus valdomas korporatyviniu principu ir tai padės užtikrinti valdymo efektyvumą.

„Dabar esanti sistema, kai valstybės valdomos akcinės bendrovės gali turėti tiktai valdybą, o joje – trečdalį nepriklausomų narių, nėra racionali. Dėl to pasiūlėme turėti ir valdymo, ir priežiūros organus tais atvejais, kada tai pasiteisina“, – sakė ministras.

R. Šadžius teigė, jog energetikos įmonių holdingo valdyme būtina atskirti politinius sprendimus nuo tiesioginės įmonės veiklos.

„Būtų tikslinga turėti stebėtojų tarybą, sudarytą iš politiką formuojančių institucijų atstovų bei nepriklausomų narių, ir valdybą, kuri užsiimtų kasdieniu įmonių holdingo reikalų tvarkymu“, – aiškino jis.

Vis dėlto finansų ministras pripažino, jog net ir reorganizavus įmones, energetikos sistema netaps mažiau politizuota.

„Neįmanoma depolitizuoti energetikos. Ji yra labai svarbi valstybės gyvenimo sritis. Tačiau atskirti politinę dalį – strategijos formavimą, politikos formavimą, politinių nuostatų formulavimą – nuo kasdienio valdymo yra būtina“, – sakė R. Šadžius.

Ministro teigimu, stebėtojų taryba užsiimtų strateginiais klausimais, o holdingo valdyba efektyviausiu tiek laiko, tiek sąnaudų atžvilgiu būdu nustatytą strategiją vykdytų.

„Stebėtojų taryba turi atspindėti politines valstybės nuostatas, suformuluoti konkrečius uždavinius visai įmonių grupei. Tie uždaviniai turi atitikti tiek parlamento, tiek Vyriausybės programą bei politines valdančių institucijų nuostatas“, – pabrėžė R. Šadžius.

Ministras atskleidė, jog pertvarkos planas yra beveik baigtas, o korporatyvinio valdymo gairės jau suformuluotos ir artimiausiu metu bus perduotos Vyriausybės svarstymui.

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius sakė, jog penktadienį jau buvo apsvarstyti pirmieji teisės aktai, gauti iš Finansų ministerijos, ir žengti pirmieji žingsniai naujos energetikos sistemos valdymo struktūros link. Jo teigimu, naujasis holdingas sujungs šilumos ir elektros energijos sektoriuose veikiančias valstybės valdomas įmonės, tarp jų ir Visagino AE.