Verslas

2017.09.25 18:32

Lietuvos bankas nemokiomis pripažino dvi kredito unijas

LRT.lt 2017.09.25 18:32

Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją „Baltija“ ir Namų kredito uniją nemokiomis, o artimiausiu metu bus kreiptasi į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylų iškėlimo, teigiama Lietuvos banko internetiniame puslapyje. Kredito įstaigos pripažinimas nemokia yra draudžiamasis įvykis, po jo indėlininkams pagal teisės aktus išmokamos indėlių draudimo išmokos. 

Kartu priimtas sprendimas visam laikui atšaukti šių unijų veiklos licencijas, jis įsigalios po bankroto bylos iškėlimo ir bankroto administratoriaus paskyrimo.

Sprendimai priimti atsižvelgiant į Lietuvos banko paskirto laikinojo administratoriaus išvadas bei pasiūlymus dėl šių unijų veiklos perspektyvų. Laikinasis administratorius „Insolvensa“ nustatė, kad „Baltijos“ ir Namų kredito unijos (buvusi kredito unija „Šešiagrašis“) turtas yra mažesnis nei jų turimi įsipareigojimai.

Rugpjūčio 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų duomenimis, kredito unijos „Baltija“ turto vertė siekė 8,13 mln. Eur, o įsipareigojimai – 11,51 mln. Eur. Namų kredito unijos tuo metu turėtas turtas sudarė 1,18 mln. Eur, o įsipareigojimai – 1,43 mln. Eur.

Dėl patirtų nuostolių, kurių kredito unijos neturi galimybės atlyginti, jų kapitalas tapo neigiamas, abi kredito unijos nevykdė kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvų, todėl negali saugiai ir patikimai teikti finansinių paslaugų ir taip pažeidžia licencijos išdavimo reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad galimybių atkurti kredito unijų veiklos stabilumą ir patikimumą nėra.

„Baltija“ ir Namų kredito unija paslaugų neteikė jau kurį laiką. Lietuvos bankas jų veiklą apribojo šių metų rugpjūtį ir skyrė laikinąjį administratorių. Tokių veiksmų imtasi po neplaninių inspektavimų, per kuriuos buvo nustatytos galimos nusikalstamos veikos požymių turinčios kredito unijų operacijos. Dėl jų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pradėjo ikiteisminius tyrimus. Įtariama, kad abiejose unijose buvo veikiama pagal panašią schemą, kai be indėlininkų žinios nutraukiamos indėlių sutartys, o lėšos pervedamos į kitų asmenų sąskaitas. 

Iki veiklos sustabdymo kredito unijos „Baltija“ valdybos pirmininku buvo Edis Bružas, Namų kredito unijos valdybai vadovavo Paulius Bražionis.

„Baltijos“ kredito unija pagal turtą buvo 19-oje vietoje iš 71 šalyje veikiančių kredito unijų, o Namų kredito unija – priešpaskutinė. Šios kredito unijos atitinkamai turėjo kiek daugiau nei 2 tūkst. ir 1 tūkst. narių.