Verslas

2017.09.18 14:36

Lietuva pasiūlė Turkijai prisijungti prie tarptautinio „Viking Train“ projekto

LRT.lt 2017.09.18 14:36

Didėjantys krovinių vežimo tarp Lietuvos ir Turkijos mastai, būtinybė spręsti aktualias vežėjams problemas ir efektyviau naudotis konteinerinio traukinio „Vikingas“ projekto teikiamomis galimybėmis – tai vieni svarbiausių klausimų, aptartų Lietuvos–Turkijos mišrios komisijos posėdyje kelių transporto klausimais Ankaroje, teigiama ministerijos pranešime spaudai.

Posėdyje abi pusės sutarė dėl kelių transporto leidimų kvotų 2018 m., taip pat dėl papildomų leidimų vežėjams šiemet. Susitikime pasikeista nuomonėmis dėl Lietuvos ir Turkijos vyriausybių galimo susitarimo, siekiant tarptautinio mišriojo krovinių vežimo plėtros. Turkijos pusei pasiūlyta prisijungti prie tarptautinio „Viking Train“ projekto, be to, aptartos Lietuvos vežėjams aktualios problemos, su kuriomis jie susiduria perveždami krovinius pagal Lietuvos ir Turkijos dvišalį susitarimą dėl tarptautinių vežimų keliais.

„Lietuva suinteresuota plėtoti tarptautinę efektyviai veikiančią transporto ir logistikos grandinę, o šio tikslo siekiama tęsiant intermodalinių daugiašalių projektų plėtrą ir kviečiant Turkijos pusę glaudžiau bendradarbiauti“, – sako susitikime Lietuvai atstovavęs susisiekimo viceministras Ričardas Degutis.

Susisiekimo viceministro R. Degučio teigimu, pagrindiniai tolesnės krovinių vežimo plėtros Turkijos kryptimi tikslai yra jūrinės jungties per Juodąją jūrą efektyvinimas, nustatant tranzito laiką, jūrinių frachtų kainodarą, ekspedijavimo Ukrainos uostuose ypatumus, ir traukinio „Vikingas“ „vieno langelio“ principo įdiegimas Ukrainoje ir Baltarusijoje, nustatant konkurencingą bendrų papildomų paslaugų kainą.

Mišriojo vežimo sistemos dėka tikimasi palengvinti tarptautinį krovinių vežimą, sujungti Rytų Europos, Baltijos regiono, Juodosios jūros baseino, Artimųjų Rytų ir Kaukazo transporto tinklus ir efektyviau naudotis projekto „Vikingas“ teikiamomis galimybėmis. Be to, tarptautinių krovinių vežimo srityje siekiama pereiti prie tausesnių transporto rūšių naudojimo regione, o plėtojant ne tik šiuolaikišką vežimo keliais, bet ir geležinkeliais bei jūrų transportu sistemą, numatyti alternatyvius sprendimus, kurie teiktų socialinę, ekonominę ir aplinkosauginę naudą.

Mišrusis vežimas – tai įvairiarūšis krovinių vežimas, kai didžiąją maršruto dalį vežama geležinkeliu, vidaus vandenimis ar jūra, o pradiniai ir (arba) galutiniai maršruto etapai įveikiami kelių transportu ir kuo trumpiausiu keliu.

2016 m. prekių apyvarta tarp Lietuvos ir Turkijos buvo 15,8 proc. didesnė nei prieš metus ir pasiekė rekordinius 347,5 mln. Eur.

Nuo 1994 m. Lietuva ir Turkija yra pasirašiusios 4 susitarimus: tris tarpvyriausybinius susitarimus (dėl tarptautinių vežimų keliais, dėl oro ir dėl jūrų transporto), taip pat Lietuvos susisiekimo ministerijos ir Turkijos transporto, jūrų politikos ir komunikacijos ministerijos Tarpusavio susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo transporto srityje. Šis memorandumas buvo pasirašytas 2013 m. balandžio 4 d. Vilniuje.