Verslas

2013.05.28 12:29

Seimas pasiūlė Vyriausybei patikslinti 2013 metų biudžetą

ELTA 2013.05.28 12:29

Seimas savo nutarimu pasiūlė Vyriausybei šių metų rugpjūčio 1 d. pateikti Seimui patikslintą 2013 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų įstatymą.

Seimas savo nutarimu pasiūlė Vyriausybei šių metų rugpjūčio 1 d. pateikti Seimui patikslintą 2013 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų įstatymą.

Parlamentarai ragina atsižvelgti į Lietuvos savivaldybių asociacijos ir atskirų savivaldybių pateiktus skaičiavimus padidinti asignavimus savivaldybėms darbo užmokesčiui 2013 metais. Dokumente taip pat pasiūlyta padidinti asignavimus policijai.

Seimas pažymi, kad Vyriausybei teikiant Seimui svarstyti ir priimti 2013 metų biudžetą dėl minimaliosios mėnesinės algos didinimo nebuvo galimybės apskaičiuoti papildomų lėšų poreikio darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose, darbo užmokesčiui. Todėl savivaldybėse, tvirtinant 2013 metų biudžetus, susidarė lėšų trūkumas šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui.

Parlamentarai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad policija dėl finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumo negali tinkamai atlikti savo pareigų – užtikrinti viešąją tvarką ir vykdyti kitas jai teisės aktais pavestas funkcijas.

Nutarime pažymima, kad 2013 metais, palyginti su 2008 metais, policijai skirti 24,9 procento, arba apie 210 milijonų litų, mažesni asignavimai, o pareigūnų skaičius yra sumažėjęs nuo 12 731 iki 9 523.

Už „darbiečių“ inicijuotą nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo“ balsavo 72 Seimo nariai, prieš buvo 4, susilaikė 41 parlamentaras.