Verslas

2017.08.25 14:27

Statistikos departamentas: darbo užmokestis šalyje augo

LRT.lt 2017.08.25 14:27

2017 m. antrąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) sudarė 838,7 EUR: valstybės sektoriuje – 842,3, privačiajame sektoriuje – 837 EUR, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo 2,6 proc.: valstybės sektoriuje – 3 proc., privačiajame sektoriuje – 2,4 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 659 EUR ir, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 2,2 proc.: valstybės sektoriuje jis sudarė 661,4 EUR, arba 2,6 proc. daugiau, privačiajame – 657,8 EUR, arba 2,1 proc. daugiau.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas 2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 0,4 proc.: valstybės sektoriuje – 0,8 proc., privačiajame – 0,3 proc.

Darbo užmokesčio padidėjimą 2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, lėmė didesnės darbų apimtys, sezoniškumas bei kitos priežastys.

1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje ketvirčiais

Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 8,7 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje1 padidėjo 8,7 proc.: valstybės sektoriuje – 7,5 proc., privačiajame – 9,3 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 9,7 proc.: valstybės sektoriuje – 8,6 proc., privačiajame – 10,2 proc.

Realiojo darbo užmokesčio indeksas per metus šalies ūkyje padidėjo 6 proc.: valstybės sektoriuje – 4,9 proc., privačiajame – 6,5 proc.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2016 liepos 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga ir padidintas darbo užmokestis asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, nuo rugsėjo 1 d. padidintas darbo užmokestis švietimo įstaigų darbuotojams, nuo 2017 m. sausio 1 d. padidinta tam tikrų žemiausių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginė alga ir kitos priežastys.

Neto darbo užmokesčio, palyginti su bruto darbo užmokesčiu, spartesniam augimui įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir padidintas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis.

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis pagal sektorius

2017 m. antrąjį ketvirtį bruto darbo užmokestis padidėjo daugelyje ekonominės veiklos rūšių įmonių

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, labiausiai – 10,8 proc. – padidėjo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veikloje, kasybos ir karjerų eksploatavimo – 4,6 proc., žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės – 4,4 proc. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo (1,6 proc.) tik finansinės ir draudimo veiklos įmonėse.

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 4,1 proc. (kitos aptarnavimo veiklos) iki 11,8 proc. (didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos).

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pagal ekonominės veiklos rūšis 2017 m. antrąjį ketvirtį