Verslas

2017.08.23 21:44

„Litesko“ sutinka grąžinti Alytui šilumos ūkį

Tebesitęsiant Alytaus miesto savivaldybės ir šilumą tiekiančios bendrovės „Litesko“ ginčams teismuose, kas, kam ir kiek skolingas, „Litesko“ sutinka kitų metų pavasarį grąžinti šilumos ūkį savivaldybei. Tačiau iš savivaldybės reikalauja 9 milijonų eurų kompensacijos už investicijas ir taikytas nuolaidas.

Pasak savivaldybės vadovų, jie pozicijos nekeičia – turtas turi būti grąžintas. Tačiau savivaldybė teisme reikalauja, kad „Litesko“ atlygintų daugiau nei 14 milijonų eurų žalą.

Ginčo objektu išlieka ir biojėgainė, pastatyta už ES ir „Litesko“ lėšas. „Litesko“ skelbia, kad biojėgainę miesto savivaldybei sutiktų perduoti už 25 milijonus eurų.