Verslas

2013.05.22 13:10

Komitete pritarta, kad alga parlamentarams mažėtų už kiekvieną praleistą posėdį

15min.lt 2013.05.22 13:10

Trečiadienį Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė naujam Seimo narių atlyginimo mažinimo reglamentavimui.

Trečiadienį Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė naujam Seimo narių atlyginimo mažinimo reglamentavimui.

Siūloma Seimo statute įtvirtinti nuostatas, kad Seimo nariui, be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavusiam Seimo posėdžiuose, kuriuose iš anksto buvo numatytas ir numatytu laiku įvyko balsavimai dėl teisės aktų priėmimo, to mėnesio atlyginimas mažinamas po 5 procentus už kiekvieną praleistą posėdį.

Seimo nariui, be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavusiam iš anksto paskelbtuose Seimo komiteto, komisijos, kurių narys jis yra, posėdžiuose, to mėnesio atlyginimas mažinamas po 5 procentus už kiekvieną praleistą posėdį.

Toks sprendimas priimtas Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje apsvarsčius du Seimo narių pateiktus Seimo statuto 151 straipsnio pakeitimo ir papildymo projektus.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto siūlomi Seimo statuto pakeitimai artimiausiu metu bus svarstomi Seimo posėdyje. Seimo statutas bei atskiri jo straipsniai gali būti keičiami didesne kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.

Šiuo metu Seimo statute nustatyta, kad Seimo nariui, be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavusiam daugiau kaip pusėje Seimo posėdžių, kuriuose iš anksto buvo numatytas ir numatytu laiku įvyko balsavimas dėl teisės aktų priėmimo, to mėnesio atlyginimas mažinamas vienu trečdaliu.