Verslas

2013.05.14 10:22

R. Šadžius: ECOFIN posėdyje svarbiausias klausimas bus bankų gaivinimas

ELTA 2013.05.14 10:22

Antradienį Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje Briuselyje dalyvausiantis finansų ministras Rimantas Šadžius teigia, jog kertinis posėdžio klausimas bus Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva.

Antradienį Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje Briuselyje dalyvausiantis finansų ministras Rimantas Šadžius teigia, jog kertinis posėdžio klausimas bus Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva.

Šia direktyva bus siekiama įtvirtinti vieningą visoje Europos Sąjungoje (ES) bankų ir investicinių grupių pertvarkymo priemonių rinkinį.

„Šis klausimas svarbus visai Europai, nedelsti mus skatina ir Europos vadovų tarybos nuomonė“, – teigė ministras.

Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvoje numatyta įtvirtinti naujus prevencinius, ankstyvosios intervencijos ir pertvarkymo instrumentus, paskirti atsakingas nacionalines institucijas bei nustatyti finansinius mechanizmus, kad bankai galėtų toliau veikti. Siekiama, kad kredito įstaigų pertvarkymas būtų finansuojamas privačiomis lėšomis, išvengiant mokesčių mokėtojų pinigų naudojimo.

ECOFIN posėdyje taip pat bus aptartas taisomasis 2013 m. ES biudžetas. Atsižvelgdama į numatomus papildomus finansavimo poreikius Europos Komisija pateikė pasiūlymą padidinti šių metų ES biudžetą 11,2 mlrd. eurų. Didžioji dalis šios sumos (beveik 80 proc. arba 9 mlrd. eurų) būtų skirta struktūrinei paramai. Pažymėtina, kad sutarimas dėl šio taisomojo biudžeto bus svarbus derybinis elementas diskusijose su Europos Parlamentu dėl 2014–2020 metų daugiametės finansinės programos.

ES šalių finansų ministrai taip pat aptars kovos su mokesčių vengimu klausimus: diskutuos dėl Taupymo pajamų direktyvos pakeitimo projekto, mandato suteikimo Europos Komisijos derėtis dėl palūkanų apmokestinimo susitarimų su trečiosiomis šalimis pakeitimo bei ECOFIN išvadų projekto dėl mokesčių vengimo ir sukčiavimo. Tarybos darbotvarkėje taip pat numatyta aptarti ES makroekonominių disbalansų procedūros taikymo, Ekonominės ir pinigų sąjungos architektūros tobulinimo ir kitus klausimus.

ECOFIN yra viena iš ES Tarybos sudėčių, kuruojanti ekonominius ir finansinius ES klausimus. ECOFIN posėdžiauja ES šalių narių ekonomikos ir finansų ministrai. Posėdžiai rengiami kartą per mėnesį Briuselyje arba Liuksemburge.