Verslas

2015.02.14 17:09

Seimas sugriežtino sankcijas už nelegalų darbą

ELTA 2015.02.14 17:09

Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, kuriomis sugriežtino sankcijas už nelegalų darbą. Šeštadienį už šį dokumentą balsavo 81 Seimo narys, 1 susilaikė.

Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, kuriomis sugriežtino sankcijas už nelegalų darbą. Šeštadienį už šį dokumentą balsavo 81 Seimo narys, 1 susilaikė.

Nelegaliu darbu bus laikomas darbas, kuris atliekamas darbdavio naudai ir jam vadovaujant arba jam prižiūrint, kai darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas, paklūsta nustatytai darbo organizavimo tvarkai, ir kuris atitinka bent vieną iš šių požymių: yra kodekse nustatyti darbo sutarties požymiai, o darbas dirbamas nesudarius rašytinės darbo sutarties; darbdavys prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios nėra pranešęs Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią; darbą dirba užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, įdarbinti nesilaikant jiems norminių teisės aktų nustatytos įsidarbinimo tvarkos; darbą dirba trečiosios šalies piliečiai, įdarbinti nesilaikant kodekse nustatytų reikalavimų.

Darbo kodekso pataisos parengtos įgyvendinant 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių darbdaviams būtiniausi standartai.

Lydimajame Administracinių teisės pažeidimų kodekse detalizuojamos nuobaudos – fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar juridinių asmenų vadovų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį trečiųjų šalių pilietį gali būti skiriama bauda nuo 2 tūkst. iki 3 tūkst. litų.

Už šį projektą vieningai balsavo visi 80 balsavime dalyvavę Seimo nariai.