Verslas

2015.09.08 13:45

Komisija siūlo geriau taikyti darbuotojų teisę į laisvą judėjimą

LRT.lt 2015.09.08 13:45

Europos Komisija šiandien pasiūlė priemonių, padėsiančių geriau taikyti ES teisės aktus dėl piliečių teisės dirbti kitoje valstybėje narėje ir sykiu sudarančių galimybę lengviau naudotis šiomis teisėmis praktiškai. Šiuo metu nuolat kyla problemų dėl to, kad viešojo ir privataus sektoriaus darbdaviai nepakankamai gerai žino ES taisykles nepriklausomai nuo to, ar nacionalinės teisės aktai atitinka jų reikalavimus, ar ne.

Europos Komisija (EK) šiandien pasiūlė priemonių, padėsiančių geriau taikyti ES teisės aktus dėl piliečių teisės dirbti kitoje valstybėje narėje ir sykiu sudarančių galimybę lengviau naudotis šiomis teisėmis praktiškai. Šiuo metu nuolat kyla problemų dėl to, kad viešojo ir privataus sektoriaus darbdaviai nepakankamai gerai žino ES taisykles nepriklausomai nuo to, ar nacionalinės teisės aktai atitinka jų reikalavimus, ar ne, rašoma EK atstovybės Lietuvoje pranešime žiniasklaidai.

Šis nepakankamas teisės aktų išmanymas ar supratimas yra pagrindinė diskriminacijos dėl pilietybės priežastis. Piliečiai irgi teigia, kad susidūrę su problemomis dėl teisės į laisvą judėjimą jie nežino, į ką priimančioje valstybėje narėje turėtų kreiptis. Pasiūlyme pateikiami praktiniai sprendimai, kuriais siekiama įveikti šias kliūtis ir padėti užkirsti kelią darbuotojų diskriminacijai dėl pilietybės.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Laisvas darbuotojų judėjimas yra pagrindinis ES bendrosios rinkos principas. Šiuo metu nedarbo lygis vienose valstybėse narėse yra gerokai didesnis negu kitose, tad juo svarbiau sudaryti palankesnes sąlygas tiems, kurie norėtų dirbti kitoje valstybėje narėje. Darbo jėgos judumas yra naudingas visiems – ir valstybių narių ekonomikai, ir patiems darbuotojams. Šis pasiūlymas padės darbuotojams įveikti kliūtis, susijusias su darbu kitoje ES valstybėje.“

Jei Europos Parlamentas ir Taryba pritars šiam pasiūlymui, jis padės užtikrinti veiksmingą esamų teisės aktų taikymą praktikoje. Valstybės narės privalės įsteigti nacionalinius informacijos centrus, kuriuose ES darbuotojai migrantai ir jų darbdaviai, norintys geriau sužinoti apie savo teises, galės gauti informaciją, pagalbą ir konsultacijas; užtikrinti atitinkamas nacionalinio lygmens teisių gynimo priemones; diskriminacijos atvejais leisti profesinėms sąjungoms, NVO ir kitoms organizacijoms pradėti konkrečių darbuotojų vardu administracines ar teismines procedūras; apskritai teikti kokybiškesnę informaciją ES darbuotojams migrantams ir jų darbdaviams.