Verslas

2013.04.25 12:56

J. Neverovičius: VAE projekto tęstinumas galimas tik įgyvendinus tris sąlygas

ELTA 2013.04.25 12:56

Energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius ketvirtadienį Seime, pristatymas darbo grupės dėl energetikos strategijos krypčių pasiūlymus, sakė, jog Visagino atominės elektrinės (VAE) projektas gali būti tęsiamas tik įgyvendinus tris sąlygas.

Energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius ketvirtadienį Seime, pristatymas darbo grupės dėl energetikos strategijos krypčių pasiūlymus, sakė, jog Visagino atominės elektrinės (VAE) projektas gali būti tęsiamas tik įgyvendinus tris sąlygas.

Pirmoji sąlyga, pasak ministro, – regioninių partnerių įsipareigojimas dalyvauti projekte rašytine forma, taip užtikrinant įgyvendinimo išlaidų, atsakomybės ir rizikos pasidalinimą.

Antroji – kartu su strateginiu investuotoju ir regioniniais partneriais užtikrinti projekto maksimalų finansavimą žemiausiais kaštais iš tarptautinių finansinių institucijų ir kredito agentūrų, tokiu būdu užtikrinant VAE pagaminamos elektros energijos konkurencingumą.

„Trečia – užtikrinti tęstinį ir išsamų visuomenės informavimą apie projektą, atsižvelgiant į tai, kad projektas gali būti įgyvendintas tik esant nacionaliniam susitarimui dėl racionalaus, konkurencingo, darnaus ir perspektyvaus elektros energijos tiekimo užtikrinimo. Projektas turi būti vystomas naudojant moderniausią ir praktikoje išbandytą branduolinę technologiją“, – sakė J. Neverovičius.

Ministras pažymėjo, kad šiuo metu negalima galutinai įvertinti Visagino atominės elektrinės įtakos ir reikšmės Baltijos šalių sinchronizacijai su žemyninės Europos tinklais ir VAE rezervinės galios klausimų.

„Sprendimai paaiškės šių metų rudenį, kai bus užbaigtas Baltijos valstybių integracijos į vidaus rinką galimų jungčių įrengimo galimybių studija“, – teigė J. Neverovičius.

Darbo grupė, pasak J. Neverovičiaus, priėjo išvadą, kad vidiniai elektros energijos generavimo pajėgumai Lietuvai būtini.

„Darniai energetikos sektoriaus plėtrai užtikrinti, Lietuvos priklausomybei nuo elektros energijos importo sumažinti yra būtini konkurencingi elektros energijos generavimo pajėgumai“, – sakė J. Neverovičius.

Taip pat energetikos ministras pabrėžė, kad turi būti laipsniškai mažinama šiuo metu subsidijuojama nekonkurencinga elektros energijos gamyba energetiniam saugumui užtikrinti ir atsinaujinančiai energijai remti.

To siekiama, pagal darbo grupės išvadas, turėtų būti statant nuolat rinkoje veikiančius konkurencingus elektros energijos generavimo pajėgumus.

Ministro teigimu, darbo grupės išvadose teigiama, kad kaip geriausias elektros energija scenarijus įvertintas subalansuotas ir diversifikuotas apsirūpinimas elektros energija.

„Kaip ekonomiškai labiausiai pagrįstas ir vartotojams mažiausią kainą sąlygosiantis apsirūpinimo elektros energija scenarijus įvertintas subalansuotas ir diversifikuotas apsirūpinimas elektros energija, kuris yra paremtas atsinaujinančių energetikos išteklių plėtra, kogeneracinės energijos vystymu, tam panaudojant vietinius energetinius resursus, elektros energijos gamyba iš diversifikuotų dujų tiekimo šaltinių, taip pat branduolinės energetikos plėtra, diversifikuotu elektros energijos importu“, – sakė J. Neverovičius.

Ministras taip pat pabrėžė, kad Vyriausybės iniciatyva politinėms partijoms bus siūloma pasirašyti platų nacionalinį susitarimą dėl energetikos, taip maksimaliai depolitizuojant energetinius klausimus.