Verslas

2013.04.16 15:41

EP uždėjo apynasrį bankininkams

ELTA 2013.04.16 15:41

Nuo ateinančių metų Europos Sąjungos (ES) bankai taps stipresni. Antradienį Europos Parlamentas patvirtino naujas taisykles, kurios apribos bankininkų premijas, sugriežtins bankų kapitalo pakankamumo reikalavimus ir sustiprins bankų priežiūrą.  

Nuo ateinančių metų Europos Sąjungos (ES) bankai taps stipresni. Antradienį Europos Parlamentas patvirtino naujas taisykles, kurios apribos bankininkų premijas, sugriežtins bankų kapitalo pakankamumo reikalavimus ir sustiprins bankų priežiūrą.

Kartu bankai bus skatinami teikti paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms, siekiant paskatinti ūkio augimą. Apie tai informuoja Europos Parlamento (EP) spaudos tarnyba.

Kad būtų išvengta nepamatuotos rizikos, bankininkų premijos negalės viršyti jų metinio darbo užmokesčio, tačiau banko akcininkams sutikus (66 proc. akcininkų, kurie valdo bent pusę banko akcijų), jos galės būti iki dviejų kartų didesnės negu atlyginimas. 25 proc. premijos, kuri viršija metinį atlyginimą, išmokėjimas turės būti atidėtas penkeriems metams – tai paskatins bankininkų suinteresuotumą sėkminga ilgalaike banko veikla.

ES bankai turės užtikrinti, kad didesnė ir kokybiškesnė dalis bendro kapitalo, t. y. 8 proc., būtų atidėta kaip likvidus ir greitai į grynuosius pinigus konvertuojamas kapitalas, kuris būtų išmokamas indėlininkams ir kreditoriams krizės atveju. Daugiau nei pusė minėto kapitalo turės būti pirmo lygio: aukščiausios kokybės ir mažiausios rizikos – tai dvigubai daugiau, nei numatyta iki šiol.

Bankai privalės turėti kapitalo apsaugos rezervą, skirtą absorbuoti galimus praradimus. Kartu bankai turės įsteigti anticiklinio kapitalo rezervą, kuris leistų ekonomikos augimo laikotarpiu sukaupti pakankamai kapitalo, kad nenumatytais atvejais nepritrūktų lėšų.

Valstybės galės savo teritorijoje veikiantiems bankams taikyti dar griežtesnius kapitalo pakankamumo reikalavimus.

Naujosios taisyklės sušvelnina kapitalo pakankamumo reikalavimus tiems bankams, kurie teikia paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tokioms paskoloms bus galima taikyti mažesnį rizikos koeficientą, todėl bankai galės priskirti mažesnį kapitalo kiekį šioms paskoloms padengti.

EP patvirtintos taisyklės taip pat įpareigos bankus atskleisti informaciją apie atskirose šalyse uždirbtą pelną, sumokėtus mokesčius, gautas subsidijas, apyvartą ir darbuotojų skaičių. Nuo 2014 m. šie duomenys turės būti perduodami Europos Komisijai, o nuo 2015 m. taps viešai prieinami. Bankai bus prižiūrimi ES valstybių kompetentingų institucijų kartu su Europos bankų priežiūros institucija, kurios galios bus išplėstos.

EP pranešėjas Othmaras Karasas (Europos liaudies partija, Austrija) teigė: „Tai pačios ryžtingiausios kada nors ES galiojusios taisyklės. Bendri reikalavimai 8200 ES bankų yra ES bankų sąjungos pamatas, o bendras priežiūros mechanizmas – šios sąjungos stogas. Taigi dabar turime pastatyti sienas – indėlių garantijų schemas ir bankų gelbėjimo ramsčius. Mes nereguliuojame atlyginimo lygio. Bankininkų premijų taisyklės užtikrins teisingumą ir skaidrumą bei prisidės prie bankininkystės kultūros pokyčio“.

Nors dėl naujųjų taisyklių jau susitarta, joms dar turi formaliai pritarti ES Taryba. Numatoma, kad jos įsigalios 2014 m. sausio 1 d.