Verslas

2015.09.08 13:45

Nuomonę dėl VAE projekto reiškė vangiai

LRT.lt 2015.09.08 13:45

Iki šių metų balandžio 1 d. visi norintys savo siūlymus energetinės nepriklausomybės strategijos tikslinimui galėjo pateikti Energetikos ministerijos tinklalapyje sukurtoje specialioje skiltyje.

Iki šių metų balandžio 1 d. visi norintys savo siūlymus energetinės nepriklausomybės strategijos tikslinimui galėjo pateikti Energetikos ministerijos tinklalapyje sukurtoje specialioje skiltyje.

Galimybe pareikšti savo nuomonę naudotasi ne itin aktyviai – iš viso per ministerijos tinklalapį gauta daugiau nei 50 pasiūlymų. Iš jų 31 tiesiogiai pasisakė už VAE statybas, kiti pasisakė neutraliai arba VAE savo pasiūlymuose neminėjo.

Ministerija apibendrino gautus pasiūlymus ir teigia, jog absoliuti dauguma savo nuomonę pareikšti panorusių piliečių pasisako už Visagino atominės elektrinės projekto įgyvendinimą.

Dažniausiai piliečių minėti argumentai, kodėl reikėtų tęsti VAE projektą, buvo užsienio investicijų pritraukimas į Lietuvą, naujos darbo vietos ir energetinė nepriklausomybė nuo išorės tiekėjų. Piliečių požiūriu, yra neracionalu naudoti šiuo metu remiamus atsinaujinančius šaltinius Lietuvos elektros energijos poreikiams patenkinti, tuo tarpu turima Ignalinos AE infrastruktūra galėtų būti pritaikyta naujajai elektrinei eksploatuoti, rašoma ministerijos išplatintame pranešime spaudai.

Piliečių pasiūlymai buvo perduoti darbo grupės, netrukus teiksiančios pasiūlymus Energetinės nepriklausomybės strategijos tikslinimui, nariams.