Verslas

2015.09.08 13:45

Darbo ginčus sprendžia sparčiau

Nuo šių metų įsigaliojusi nauja darbo ginčų sprendimo tvarka ima pasiteisinti. Kai ginčų nagrinėjimas perduotas Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių darbo ginčų komisijoms, sprendimai priimami greičiau, o nepatenkinti darbuotojais darbdaviai taip pat naudojasi gauta teise bylinėtis.

Nuo šių metų įsigaliojusi nauja darbo ginčų sprendimo tvarka ima pasiteisinti. Kai ginčų nagrinėjimas perduotas Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių darbo ginčų komisijoms, sprendimai priimami greičiau, o nepatenkinti darbuotojais darbdaviai taip pat naudojasi gauta teise bylinėtis.

Per tris šių metų mėnesius darbo ginčų komisijos gavo 1300 prašymų išspręsti darbuotojų ir darbdavių nesutarimus. Daugiau nei pusė pareiškimų jau išnagrinėta, beveik ketvirtadalis besiginčijančių abiem pusėms palankaus sprendimo priėjo dar iki darbo ginčų komisijos posėdžio.

Pagal naują tvarką, darbo ginčai turi būti išnagrinėti per mėnesį, o tai palanku darbdaviams, nes šie  vengdavo kreiptis į teismą dėl didelių išlaidų.

„Darbuotojai žino, kad, pagal Lietuvos įstatymus, darbuotojas yra kaip silpnoji pusė, ir teismas atsižvelgia į silpnąją pusę ir jie visą laiką laimės. Bet jei darbuotojai per mėnesį padaro po kelis tūkstančius eurų nuostolių įmonei, tai reikia kažką daryti. Aš labai teigiamai vertinu, kad yra tokia galimybė išsiieškoti [nuostolius]“, – sako logistikos įmonės direktorius Romualdas Miceika.

Dauguma darbdavių į darbo ginčų komisiją kreipiasi dėl materialinės žalos atlyginimo, o darbuotojai – dėl uždelstų atsiskaitymų.

„Apie 90 proc. darbo ginčų kylą dėl nesumokėto darbo užmokesčio. Šiuo metu darbuotojai dažniausiai kreipiasi dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais“, – teigia Darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus darbo ginčų komisijos pirmininkė Irina Janukevičienė.

Lietuvoje šiuo metu veikia 13 darbo ginčų komisijų. Valstybiniai darbo inspektoriai mano, kad ateityje ginčų mažės, nes vis dažniau priimama taikos sutartis dar iki ginčų komisijos posėdžio.