Verslas

2016.09.15 19:11

Lietuva užsienio rinkose pasiskolino 450 mln. eurų

ELTA2016.09.15 19:11

Ketvirtadienį Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose 450 mln. eurų nominalia verte papildė pernai išleistą 20 metų trukmės emisiją, už kurią mokamos 2,125 proc. metinės palūkanos. Iki papildymo šios emisijos dydis siekė 750 mln. eurų, dabar – 1,2 mlrd. eurų.

„Siekėme išnaudoti palankią padėtį finansų rinkose tam, kad kuo ilgesniam laikui fiksuotume žemas palūkanas. Šiuo papildymu taip pat padidinome mūsų ilgiausios trukmės emisijos likvidumą antrinėje rinkoje, tai leis ateityje paprasčiau nustatyti skolinimosi kainą. Kaip numatyta 2016 metų vyriausybės skolinimosi programoje, šiomis lėšomis bus finansuojamas biudžeto deficitas, jos taip pat bus naudojamos pinigų srautams subalansuoti“, – sakė finansų ministrė Rasa Budbergytė.

Papildomos obligacijos išplatintos 1,132 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 116,955 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2016 m. spalio 22 d. ir išperkamos 2035 m. spalio 22 d., kartu su visa emisija, kuri sudarys 1,2 mlrd. eurų nominalia verte.

Bankais-platintojais buvo pasirinkti „Goldman Sachs International“ ir „J.P. Morgan“ bankai.

Praėjusių metų spalio viduryje išleista 750 mln. eurų nominalios vertės 20 metų emisija ypatinga tuo, kad tai pirmoji tokios ilgos trukmės euroobligacijų emisija per mūsų šalies skolinimosi praktiką.