Verslas

2021.07.29 15:04

„Ignitis grupė“ galės supirkti iki 1,7 proc. savų akcijų

ELTA2021.07.29 15:04

Liepos 29 d. įvykusiame tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (VAS), atsižvelgiant į po bendrovės IPO vykdytą stabilizavimą, siekiu palaikyti akcijos kainą, buvo pritarta sprendimui įsigyti iki 1,24 mln. savų akcijų.

Bendrovės įgytas savas akcijas, kurios sudaro iki maždaug 1,7 proc. visų akcijų, planuojama anuliuoti, sumažinant bendrovės įstatinį kapitalą. Tai bus naudinga tiek pagrindiniam „Ignitis grupės“ akcininkui – valstybei – tiek ir smulkiesiems investuotojams, nes anuliavus įgytas akcijas, vienai akcijai tenkanti dividendų suma bus didesnė.

„Baltijos šalyse savų akcijų įsigijimas, susijęs su po IPO metu įvykdytu stabilizavimu, yra vis dar nauja praktika, kuri turbūt ne visiems investuotojams gerai žinoma. Tarptautinėse kapitalo rinkose, yra įprasta, jog stabilizuoti vertybiniai popieriai dažniausiai yra tiesiogiai perleidžiami bendrovei, tačiau Lietuvoje tokia alternatyva nėra galima. Tad akcininkų pritarimas pasiūlymui įsigyti savas akcijas yra teigiama žinia investuotojams, nes padidins grąžą tenkančią vienai akcijai, tiek bendrovei, kuri uždirbs pelną”, – teigia „Ignitis grupės“ finansų ir investicijų vadovas Jonas Rimavičius.

Visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo už 18,5 - 22,5 euro už akciją. Joms įsigyti bus naudojamas savų akcijų įsigijimui sukauptas 23 mln. eurų rezervas, kurio sudarymui akcininkai pritarė šių metų kovo 25 d. Tikslią savų akcijų įsigijimo kainą, kaip ir kitas įgyvendinimo detales, dar turės patvirtinti bendrovės valdyba. Apie priimtus sprendimus bus informuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

„Ignitis grupės“ akcijos bus įsigyjamos per Nasdaq Vilnius biržos aukciono platformą. Prekybą pakvitavimais Londono biržoje vykdantys investuotojai akcijų įsigijime galės sudalyvauti konvertavę savo turimus vertybinius popierius į akcijas ir pateikę pasiūlymą per Nasdaq Vilniaus biržą. Savų akcijų įsigijimą bendrovė įgyvendins artimiausiu metu (įstatymu apibrėžtas maksimalus supirkimo laikotarpis yra 18 mėnesių).

Pirmąjį „Ignitis grupės“ listingavimo vertybinių popierių biržoje mėnesį, pagal tarptautines praktikas, buvo vykdomas akcijų kainos stabilizavimas. Tai yra „Swedbank“ nuo 2020 m. spalio 7 d. iki lapkričio 5 d. galėjo įsigyti ne daugiau nei 10 proc. naujai išleistų „Ignitis grupės“ akcijų. Šiuo laikotarpiu stabilizavimo vykdytojai įsigijo 631 938 vnt. Nasdaq Vilnius platinamų akcijų ir 1 368 061 vnt. akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, platinamų Londono vertybinių popierių biržoje, kas sudaro 10 proc. „Ignitis grupės“ akcijų

Liepos 7 d. „Ignitis grupė“ su „Swedbank“ iki 2022 liepos 1 d. pratęsė susitarimą, pagal kurį bankas iki šios datos neturi teisės laisvai disponuoti stabilizavimo metu supirktais vertybiniais popieriais. Tai reiškia, kad iki šio laikotarpio, nebent kitaip sutarus su bendrove, „Swedbank“ vienašališkai negalės perleisti akcijų, tačiau turės teisę, kartu su visais investuotojais, dalyvauti „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimuose.

Atsižvelgiant į gerąsias tarptautines praktikas, VAS taip pat patvirtino naują bendrovės įstatų redakciją. Pastarojoje pakeista „Ignitis grupės“ audito komiteto sudarymo tvarka, numatant, kad šio komiteto nariai būtų renkami nebe bendrovės stebėtojų tarybos, o visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu ir taip pat būtų atskaitingi visuotiniam akcininkų susirinkimui. Be to, naujos redakcijos įstatuose lietuvių kalba bendrovės vadovo pareigybės pavadinimas pakeisti iš „generalinis direktorius“ į „bendrovės vadovas“.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.