Verslas

2013.03.29 09:26

Seimas įtvirtino naujus atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją terminus

ELTA 2013.03.29 09:26

Seimas, priėmęs Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimus, įtvirtino naują nuostatą dėl viešųjų subjektų (mokyklų, darželių, ligoninių ir kt.) atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją.  

Seimas, priėmęs Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimus, įtvirtino naują nuostatą dėl viešųjų subjektų (mokyklų, darželių, ligoninių ir kt.) atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją.

Parlamentarai įteisino, kad viešieji subjektai privalės atsiskaityti su žemės ūkio produkcijos pardavėjais per 30 kalendorinių dienų nuo produkcijos gavimo dienos arba nuo PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros arba lygiaverčio mokėjimo reikalavimo dokumento gavimo dienos.

Atsiskaityti per ilgesnį terminą ūkio subjektai ir viešieji subjektai galės tik tais atvejais, kai dėl to bus susitarta produkcijos pirkimo pardavimo sutartyje ir tai bus objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų šios sutarties pobūdį ir (arba) jos ypatumus. Tačiau šis terminas negalės būti ilgesnis negu 60 kalendorinių dienų.

Kai žemės ūkio produkciją perka ūkio subjektai, atsiskaitymo už ją terminas negalės būti ilgesnis už Vyriausybės nutarimu nustatytą tam tikros žemės ūkio produkcijai atsiskaitymo terminą 30 arba 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos. Be to, atsiskaitymo terminas negalės būti ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų už tą produkciją, kuriai Vyriausybės nutarimu nenustato atsiskaitymo termino, išskyrus atvejus, kai dėl produkcijos pirkimų pardavimų sutartyje aiškiai susitariama kitaip ir jeigu tai bus objektyviai pagrįsta.

Priimti įstatymo pakeitimai taip pat suteikia žemės ūkio produkcijos pardavėjui teisę į pavėluoto mokėjimo palūkanas, jeigu gavęs žemės ūkio produkciją šios produkcijos pirkėjas neatsiskaito su jos pardavėju iki nustatyto atsiskaitymo termino pabaigos.

Tikimasi, kad naujų nuostatų įgyvendinimas teigiamai atsilieps žemės ūkio ir kaimo plėtrai, ekonominių santykių gerinimui tarp žemės ūkio produktų gamintojų, supirkėjų (perdirbėjų), viešųjų subjektų ir prekybininkų, sudarys jiems palankesnes ekonomines ir finansines sąlygas pirkti ir parduoti žemės ūkio ir maisto produktus, laiku atsiskaityti už juos ir iki minimumo sumažinti pradelsto termino skolų sumas.

Už šias teisės akto pataisas balsavo 83 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė vienas parlamentaras.

Teisės akto pakeitimai buvo parengti įgyvendinant 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtą direktyvą dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius.