Verslas

2013.03.28 12:19

Bankroto administratorių parinks kompiuteris

ELTA 2013.03.28 12:19

Seimas priėmė Įmonių bankroto įstatymo pataisas, kuriomis keičiama galiojanti bankroto administratorių atrankos ir skyrimo tvarka. Įstatyme įtvirtinta, kad bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo, teismui bus parenkama naudojantis bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.  

Seimas priėmė Įmonių bankroto įstatymo pataisas, kuriomis keičiama galiojanti bankroto administratorių atrankos ir skyrimo tvarka. Įstatyme įtvirtinta, kad bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo, teismui bus parenkama naudojantis bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

Kompiuterinė programa turės užtikrinti, kad bankroto administratorius būtų parenkamas atsitiktine tvarka, atsižvelgiant į įmonės dydį ir veiklos ypatumus, bankroto administratorių darbo krūvio tolygumą bei laikantis įstatymuose numatytų draudimų asmeniui administruoti konkrečią įmonę. Panašiai kaip ir jau teismuose veikiantis automatinio bylų skirstymo pasinaudojant kompiuterine programa modelis, įstatymo pataisomis nustatytas teisinis reguliavimas leis išvengti neapibrėžtumo, subjektyvumo ir neskaidraus bankroto administratorių paskyrimo vykdyti konkrečios įmonės bankroto procedūras atvejų.

Siekiant bankroto procedūrų skaidrumo ir aiškumo nustatyta, kad bankroto administratoriumi negalės būti paskirtas asmuo, giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės santykiais susijęs su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju.

Priimtomis pataisomis taip pat patobulinti nuostolių atlyginimo, kreditorių reikalavimų ginčijimo ir pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo reguliavimą bei kiti klausimai.

Įstatymas priimtas vieningai už balsavus 91 Seimo nariui.