Naujienų srautas

Verslas2016.06.30 13:02

Seimas pritarė kredito unijų sistemos pertvarkai

LRT.lt 2016.06.30 13:02

Seimas priėmė naujos redakcijos Centrinės kredito unijos ir Kredito unijų įstatymus, skelbia Seimo kanceliarija.

Priimtais įstatymais nustatytos teisinės prielaidos įgyvendinti Tvarios kredito unijų veiklos koncepciją, t. y. pertvarkyti ir toliau išlaikyti Lietuvos kredito unijų sistemą, kad ji būtų skaidri ir konkurencinga, užtikrinti tvarią, ilgalaikę kredito unijų sektoriaus plėtrą, stabdyti šio sektoriaus sisteminę riziką, užtikrinti, kad kredito unijos veiktų saugiai, patikimai ir veiksmingai tenkintų bendruomenės poreikius, o veiklos nesėkmės atveju – mokesčių mokėtojų lėšos nebūtų naudojamos nesėkmės pasekmėms spręsti, būtina imtis priemonių tiek kredito unijų lygiu, tiek visos kredito unijų sistemos lygiu.

Koncepcijoje numatyti tokie kredito unijų sistemos pertvarkos uždaviniai: 1) nustatyti ir aiškiai apibrėžti kredito unijų veiklos misiją; 2) sustiprinti kooperaciją ir integraciją tarp kredito unijų; 3) sukurti efektyviai veikiančią kryžminių garantijų sistemą; 4) stiprinti savireguliaciją; 5) sustiprinti kredito unijų kapitalą; 6) stiprinti kredito unijų valdymą.

Centrinės kredito unijos įstatyme įtvirtinta, kad centrinė kredito unija yra Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš šio įstatymo nustatytų neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų šio įstatymo nustatytų licencinių ir kitų finansinių paslaugų teikimu šio įstatymo nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę, taip pat atlieka kitas šio įstatymo nustatytas funkcijas.

Centrinės kredito unijos steigėju gali būti kredito unija, asocijuotas investuotojas ir valstybė.

Centrinę kredito uniją gali steigti ne mažiau kaip 5 kredito unijos, jeigu jų bendras turtas yra ne mažesnis kaip 50 milijonų eurų ir jeigu centrinę kredito uniją steigiančios didžiausios kredito unijos turtas sudaro ne daugiau kaip 50 procentų centrinę kredito uniją steigiančių kredito unijų turto sumos.

Atskirai reglamentuotas įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

Centrinės kredito unijos įstatymas priimtas už balsavus 76, nė vienam nebuvus prieš ir susilaikius 11 Seimo narių.

Kredito unijų įstatyme nustatyta, kad kredito unija tai – kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš šiame įstatyme nustatytų neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų šiame įstatyme nustatytų finansinių paslaugų teikimu šio įstatymo nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.

Kredito unija privalo būti centrinės kredito unijos nare. Kredito unija gali būti tik vienos centrinės kredito unijos nare. Kredito unijų priežiūros institucija yra Lietuvos bankas.

Kredito unijos privalo teikti šiame įstatyme įtvirtintą licencinę finansinę paslaugą – indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių bei  turi teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytas mokėjimo paslaugas ir elektroninių pinigų leidimą. Įstatyme taip pat reglamentuotos nelicencinės finansinės paslaugos.

Kredito unijoms draudžiama steigti įmones, taip pat būti jų dalyvėmis, išskyrus teisę būti centrinės kredito unijos dalyvėmis.

Įstatyme įtvirtinta, kad kredito unijos vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai atlikti pareigas. Kredito unijos vadovų kvalifikacijos ir patirties reikalavimai vertinami priežiūros institucijos priimtuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Kredito unijos vadovu negali būti asmuo, nesutinkantis, kad priežiūros institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tvarkytų šiame įstatyme numatytoms licencijoms, leidimams ir sutikimams išduoti reikalingus duomenis apie jį, įskaitant asmens duomenis ir informaciją apie asmens teistumą, sveikatą.

Įstatyme taip pat apibrėžiamas kredito unijų veiklos rizikos prisiėmimas ir ribojimas, nustatyti veiklos riziką ribojantys normatyvai, apribojimai investicijoms į nekilnojamąjį turtą, skolinimo ir kiti apribojimai.

Atskirai yra reglamentuojamas įstatymu straipsnių ir nuostatų įsigaliojimas bei įstatymo taikymas.

Kredito unijų įstatymas priimtas už balsavus 82, nė vienam nebuvus prieš, susilaikius 9 Seimo nariams.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi