Verslas

2013.03.21 15:35

Elektroninių ryšių rinka susitraukė 5,2 proc.

LRT.lt2013.03.21 15:35

Per metus elektroninių ryšių rinka sumažėjo 5,2 proc., o investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sumažėjo 26,2 proc.

Per metus elektroninių ryšių rinka sumažėjo 5,2 proc., o investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sumažėjo 26,2 proc.

Bendra elektroninių ryšių rinka 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 561,75 mln. litų. Palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, rinka sumažėjo 2,5 proc., o palyginti 2012 metus su 2011 m., ji sumažėjo 5,2 proc., pranešė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).

RRT iš elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų surinktais duomenimis, 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sumažėjo 4,2 proc. ir sudarė 80,31 mln. litų. Palyginti 2012 metus su 2011 m., investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sumažėjo 26,2 proc.

Plačiajuosčio ryšio technologijas (fiksuotojo ir judriojo) naudojančių interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 2012 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje buvo 1 054,3 tūkst., iš jų 772,7 tūkst. (73,3 proc.) plačiajuosčio interneto prieigos paslaugas gavo viešaisiais fiksuotojo ryšio tinklais (tiek laidiniais, tiek belaidžiais), 281,5 tūkst. (26,7 proc.) – viešaisiais judriojo ryšio tinklais, naudojant kompiuterį. 2012 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje 66,2 proc. namų ūkių naudojosi plačiajuosčio interneto prieigos paslaugomis. Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 2012 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje pasiekė 35,4 proc.,  per ketvirtąjį ketvirtį išaugo 0,8 procentinio punkto, per metus – 4,5 procentinio punkto.

2012 m. ketvirtąjį ketvirtį abonentų, kurie naudojasi interneto prieigos paslaugomis, teikiamomis šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skaičius išaugo 2,7 proc. (10,8 tūkst. naujų prijungimų), per metus – 11,9 proc., atitinkamai abonentų, kurie interneto prieigos paslaugas gavo belaidžio ryšio linijomis, skaičius per ketvirtąjį ketvirtį išaugo 5,2 proc. (6,4 tūkst. naujų prijungimų), per metus – 20,4 proc., abonentų, interneto prieigą gavusių viešuoju judriojo ryšio tinklu, naudojant kompiuterį, skaičius per ketvirtąjį ketvirtį išaugo 2,3 proc. (6,2 tūkst. naujų prijungimų), per metus – 9,6 proc.

Augo pajamos už mokamos televizijos teikimą

Pajamos, gautos už interneto prieigos paslaugų teikimą per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2012 m. trečiąjį ketvirtį gautomis pajamomis, išaugo 3,3 proc. ir sudarė 103,97 mln. litų. 2012 metais, palyginti su 2011 m., jos sumažėjo 1,8 proc.

Pajamos, gautos už kitų duomenų perdavimo paslaugų teikimą per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,3 proc. ir sudarė 21,16 mln. litų. Pajamos, gautos už duomenų perdavimo paslaugų teikimą 2012 metais, palyginti su 2011 m., beveik nepakito (sumažėjo 0,24 proc.).

2012 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje 709,6 tūkst. abonentų (t. y. 57,2 proc. visų namų ūkių) naudojosi mokamos televizijos (angl. Pay-TV) paslaugomis, teikiamomis kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos (KTV ir MDTV), skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T), palydovinės televizijos tinklais, bei televizijos, teikiamos naudojant IP technologijas (IPTV), paslaugomis, per IV ketvirtį abonentų mokamos televizijos abonentų skaičius išaugo 4,1 proc. Pajamos už mokamos televizijos paslaugų teikimą, gautos per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, sudarė 49,92 mln. litų. Palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, pajamos už mokamos televizijos teikimą išaugo 6,4 proc. Palyginti 2012 metus su 2011 m., šios pajamos išaugo 10,2 proc.

2012 m. gruodžio 31 d. kabelinės televizijos paslaugomis naudojosi 412,9 tūkst. abonentų (per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį išaugo 2,2 proc.), mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugomis – 17,5 tūkst. abonentų (per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį išaugo 3,6 proc.). Pajamos, gautos už šių paslaugų teikimą 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, išaugo 6,1 proc. ir sudarė 24,23 mln. litų.

2012 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje 399,1 tūkst. arba 56,2 proc. visų mokamos televizijos abonentų naudojosi skaitmeninės televizijos paslaugomis, iš kurių 119,9 tūkst. naudojosi kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos, 102,5 tūkst. – televizijos, teikiamos naudojant IP technologijas (IPTV), 75,8 tūkst. – mokamos skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugomis. Per ketvirtąjį ketvirtį mokamos skaitmeninės televizijos abonentų skaičius išaugo 6,2 proc., o per metus – 17,3 proc.

Pajamos, gautos už skaitmeninės televizijos teikimą, 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, išaugo 5,1 proc. ir sudarė 33,2 mln. litų, o palyginti 2012 metus su 2011 m., šios pajamos išaugo 21 proc.

Pajamos, gautos už radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimą 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, sudarė 4,78 mln. litų (palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 34,1 proc.). Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo rinka, vertinant pagal pajamas, 2012 m., palyginti su 2011 m., sumažėjo 13 proc.

5 mln. judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų

Pajamos, gautos už viešųjų judriojo ryšio tinklų ir viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimą per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, sudarė 221,27 mln. litų, iš jų paslaugų teikėjų (neteikiančių savo tinklo) pajamos sudarė 5,36 mln. litų (arba 2,4 proc.). Į šias pajamas neįskaičiuotos pajamos, gautos už tinklų sujungimą, bei pajamos, gautos už interneto prieigos paslaugų teikimą viešaisiais judriojo ryšio tinklais, naudojant kompiuterį. Palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį gautos bendros pajamos sumažėjo 5,7 proc., paslaugų teikėjų, neteikiančių savo tinklo, pajamos sumažėjo 0,1 proc. Judriojo telefono ryšio rinka (vertinant pagal pajamas) 2012 m., palyginti su 2011 m., sumažėjo 3 proc.

Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų (SIM kortelių) skaičius per 2012 m.  ketvirtąjį ketvirtį išaugo 0,9 proc. ir jo pabaigoje buvo 5 mln., t. y. 167,7 abonentų 100 gyventojų, o per metus šis skaičius išaugo 1,2 proc.

108,6 tūkst. aktyvių judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų naudojosi M2M (angl. Machine-to-machine arba Man-to-machine, arba Machine-to-man) paslaugomis, t. y. apie 2,2 proc. visų aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus. Per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį jų skaičius išaugo 4,7 proc.

Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių UMTS (trečiosios kartos viešojo judriojo telefono ryšio tinklo) paslaugomis, skaičius per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 2,7 proc. ir sudarė 1 609,2 tūkst., iš kurių 9,1 tūkst. abonentų (50,2 proc. daugiau nei trečiąjį ketvirtį) pasinaudojo UMTS tinklu teikiamomis viešojo judriojo telefono ryšio vaizdo skambučių paslaugomis.

Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, trukmė per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, išaugo 0,7 proc. ir sudarė 1 890,1 mln. min. Bendra viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių trukmė 2012 m., palyginti su 2011 m., išaugo 3,8 proc.

Abonentų, kurie per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį naudojosi viešuoju judriojo ryšio tinklu teikiamomis paketinio duomenų perdavimo paslaugomis (GPRS/EDGE, UMTS, UMTS HSDPA, LTE), skaičius sudarė 1 mln. 802 tūkst. (2,8 proc. daugiau negu ankstesnį ketvirtį ir  5,3 proc. daugiau negu 2011 m. ketvirtąjį ketvirtį). 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis, naudojantis viešuoju judriojo ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo paslauga, palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, išaugo 22 proc. ir siekė 2 825 terabaitų (TB). Palyginti 2012 m. su 2011 m., išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis išaugo 46,3 proc.

2012 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo išsiųsta 8,2 proc. daugiau SMS (1 mlrd. 936,7 mln.) ir 1,2 proc. mažiau MMS (1,54 mln.) negu 2012 m. trečiąjį ketvirtį. Palyginti su 2011 m., 2012 m. išsiųstų SMS skaičius sumažėjo 4,1 proc., išsiųstų MMS skaičius išaugo 1,1 proc.

Per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį Lietuvos viešųjų judriojo ryšio tinklų operatoriai užregistravo 64 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazines stotis (27 išregistravo), 103 UMTS bazines stotis (4 išregistravo) ir 10 naujų LTE bazinių stočių (4 išregistravo). Įskaitant naujas stotis, iki 2012 m. gruodžio 31 d. buvo užregistruotos 3 tūkst. 472 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazinės stotys, 1 tūkst. 678 UMTS bazinės stotys ir 133 LTE bazinės stotys. Per metus GSM/DSC judriojo radijo ryšio bazinių stočių skaičius išaugo 9,5 proc., UMTS bazinių stočių skaičius – 17,7 proc., LTE bazinių stočių – apie 6 kartus.

Pajamos, gautos per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį už viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų ir viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimą, sudarė 60,02 mln. Lt, alternatyvių viešojo fiksuotojo telefono ryšio teikėjų pajamos – 4,32 mln. litų arba 7,2 proc. Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, bendros fiksuotojo telefono ryšio teikėjų pajamos beveik nepakito (sumažėjo 0,03 proc.), alternatyvių teikėjų pajamos išaugo 17,5 proc. Palyginti su 2011 m., 2012 m. bendros pajamos sumažėjo 9,4 proc., alternatyvių teikėjų pajamos sumažėjo 10,3 proc.

Fiksuotojo telefono ryšio linijų mažėjo

Bendras viešojo fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo 9 tūkst. arba 1,4 proc. ir 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 659,8 tūkst. linijų. Per metus viešojo fiksuotojo telefono ryšio linijų sumažėjo 35,9 tūkst. arba 5,2 proc.

Bendras viešuosiuose fiksuotojo telefono ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių srautas 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu, išaugo 10,5 proc. ir sudarė 315,9 mln. min. Palyginti 2012 m. su 2011 m., inicijuotų pokalbių trukmė sumažėjo 10,2 proc.

Bendra inicijuotų pokalbių, naudojant IP protokolą, trukmė 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 5,99 mln. min. (1,9 proc. visų inicijuotų fiksuotosios telefonijos minučių), tarp jų 1,30 mln. min. tarptautinių pokalbių trukmė (8,9 proc. visų tarptautinių pokalbių). Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, bendra IP telefonijos skambučių trukmė išaugo 10,4 proc. Pajamos, gautos už mažmeninių IP telefonijos paslaugų teikimą, 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 1,19 mln. litų, tarp jų – 0,40 mln. litų už tarptautinių pokalbių teikimą. Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pajamos, gautos už mažmeninių IP telefonijos paslaugų teikimą, išaugo 4,9 proc.

Iki 2012 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigos judriojo telefono ryšio numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo 810,3 tūkst. abonentų, t. y. 16,2 proc. visų aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų. Per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį į kitą viešąjį judriojo ryšio tinklą buvo perkelta 36,5 tūkst. numerių (8,3 proc. mažiau negu per 2012 m. trečiąjį ketvirtį). Iki 2012 m. gruodžio 31 d. fiksuotojo telefono ryšio numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo 27,9 tūkst. abonentų (4,1 proc. visų fiksuotojo telefono ryšio abonentų skaičiaus). Per 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo perkelta 1,2 tūkst. fiksuotojo telefono ryšio numerių (16,1 proc. daugiau negu per 2012 m. trečiąjį ketvirtį). 

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt