Verslas

2016.06.07 14:50

VPT: Santariškių klinikos diskriminavo tiekėjus

LRT.lt 2016.06.07 14:50

Santariškių klinikų viešuosiuose pirkimuose vėl rasta pažeidimų, rašoma pranešime spaudai. Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), įvertinusi du klinikų organizuotus elektros prekių pirkimus, konstatavo, jog Santariškių klinikos neracionaliai naudojo pirkimui skirtas lėšas ir diskriminavo smulkiuosius bei vidutinio dydžio tiekėjus. 

VPT vertino du elektros prekių (elektros lempų ir kt. elektros įrangos) pirkimus: 2012 m. pirkimo sutarties vykdymą ir 2015 m. vykdyto pirkimo procedūras. Pastarąją sutartį VPT dėl pažeidimų rekomenduoja nutraukti.

„Kasmet kone dešimtadalį viešųjų pirkimų sudaro sveikatos apsaugos sistemos organizacijų pirkimai, todėl tai – viena prioritetinių sričių, kurioje VPT siekia sumažinti pažeidimų skaičių ir užtikrinti racionalų valstybės lėšų naudojimą“, – sako Jelena Valentukevičienė, VPT Kontrolės skyriaus vedėja.

Ji atkreipia dėmesį, kad pažeidimai Santariškių klinikų viešuosiuose pirkimuose kartojasi: nuo 2014 m. VPT patikrino 14 Santariškių klinikų pirkimus ir pažeidimų nerasta tik viename.

Vykdydamos 2012 m. viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, Santariškių klinikos ženkliai viršijo sutartyje nurodytą trijų pirkimo objekto dalių sumą bei nustatytus maksimalius prekių kiekius, taip pažeisdamos Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintą skaidrumo principą bei pirkimo tikslą. Pirmojo pirkimo dalies suma viršyta dvigubai: vietoje numatytų 44 153,71 eurų su PVM prekių įsigyta už 99 516,75 eurų su PVM.

Antrojo pirkimo dalies suma viršyta trigubai: vietoje numatytų 30 621,81 eurų su PVM prekių Santariškių klinikos įsigijo už 111 741,66 eurų su PVM. Tuo tarpu 6 pirkimo dalies suma viršyta net 8 kartus: vietoje planuotų 3 606,02 eurų su PVM prekių įsigyta net už 30 081,73 eurų su PVM.

Be to, Santariškių klinikos iš tiekėjo įsigijo papildomų prekių net už 131 202,92 eurų su PVM, kai tuo tarpu bendra orientacinė šios sutarties suma buvo tik 122 558,76 eurų su PVM.

Tuo tarpu 2015 m. vykdyto pirkimo sąlygose nustatyti orientaciniai perkamų prekių kiekiai yra nepagrįsti: kiekiai nurodyti neįvertinus realaus prekių kiekio poreikio. Taip pat nenustatytos viršutinės ar apatinės perkamų prekių kiekio ribos, kas įtakoja pirkimui skirtų lėšų racionalų naudojimą bei tinkamą sutarties vykdymo kontrolę.

Organizuodamos kasdienio naudojimo prekių, kuriomis yra viešai prekiaujama, pirkimą, Santariškių klinikos neišskaidė elektros prekių pirkimo į dalis bei iškėlė vienintelį nepagrįstai aukštą patirties reikalavimą tiekėjams per pastaruosius 3 metus būti įvykdžius bent vieną sutartį, ne mažesnę kaip 385.000 eurų.

VPT vertinimu, tokiu būdu Santariškių klinikos diskriminavo kitus tiekėjus, nes minėtas reikalavimas realiai neatspindi tiekėjo pajėgumo įvykdyti pirkimo sutartį ir yra kliūtis pajėgiems tiekėjams dalyvauti pirkime.

VPT taip pat paaiškina, kad perkančioji organizacija, reikalaudama iš tiekėjų tik siūlyti nuolaidą techninėje specifikacijoje nenurodytoms prekėms, tačiau nevertindama pasiūlytos nuolaidos ir jos dydžio įtakos laimėtojo nustatymui bei racionaliam lėšų naudojimui, nesudaro tiekėjams galimybės konkuruoti realiomis pasiūlymų kainomis. Remdamasi nustatytais pažeidimais, VPT rekomendavo perkančiajai organizacijai sudarytą sutartį nutraukti.