Verslas

2016.06.01 21:04

Lietuvos bankas imasi didžiausios šalies kredito unijos

DELFI.lt 2016.06.01 21:04

Nustačiusi, kad kredito unija „Vilniaus kreditas“ nevykdė kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvų, Lietuvos banko valdyba šios kredito unijos veiklai prižiūrėti iki 2016 m. rugsėjo 30 d. paskyrė laikinąjį atstovą, rašoma pranešime spaudai.

Jo sutikimą unija turės gauti norėdama priimti reikšmingus sprendimus. Laikinojo atstovo pareigas eiti paskirta UAB „Insolvensa“.

Tokią teisės aktuose numatytą poveikio priemonę Lietuvos banko valdyba didžiausiai šalyje kredito unijai „Vilniaus kreditas“ pritaikė atsižvelgdama į tai, kad ji neįvykdė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus duoto nurodymo iki 2016 m. kovo 31 d. užtikrinti kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvų vykdymą.

Nors kredito unija yra gavusi finansinę paramą ir dabar vykdo veiklos riziką ribojančius reikalavimus, tačiau Lietuvos banko kredito unijoms nustatytų normatyvų dydžiai yra priartėję prie minimalių reikalaujamų. Atsižvelgiant į tai, kad su veiklos riziką ribojančių reikalavimų nevykdymu ši kredito unija susiduria ne pirmą kartą ir kad dar visai neseniai jos turtas buvo mažesnis už įsipareigojimus, nuspręsta, jog yra tikslinga nustatyti kredito unijos vadovų sprendimų priėmimo kontrolę, kuri padėtų kredito unijai išvengti reikšmingos rizikos prisiėmimo.

Ši kredito unija ne pirmą kartą pažeidžia saugią ir patikimą kredito unijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Už jų pažeidimus ir Lietuvos banko duotų nurodymų nevykdymą kredito unijai jau daug kartų yra taikytos poveikio priemones.

Lietuvos banko valdybos nutarimas įsigalioja 2016 m. birželio 1 d.