Verslas

2016.05.16 12:50

KT nurodė, kaip teisėjams mokama už darbą tarptautiniuose projektuose

BNS 2016.05.16 12:50

Teisėjai gali dalyvauti tarptautiniuose projektuose, taip pat derinti teisėjo pareigas šalies ir tarptautiniuose teismuose, tačiau papildomą atlygį gali gauti tik už teisėjo darbą, pedagoginę ar kūrybinę veiklą, paskelbė Konstitucinis Teismas (KT).

Bylą pagal Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės prašymą išaiškinti nutarimus, susijusius su teisėjų darbu, nagrinėjęs KT paskelbė, kad teisėjai už dalyvavimą Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose projektuose, susijusiuose su teisingumo sistemos tobulinimu, gali gauti užmokestį tik jeigu vykdo pedagoginę ar kūrybinę veiklą.

Pasak KT, teisėjai taip pat gali gauti tarptautinio teismo teisėjo atlyginimą, kai yra derinamos nacionalinio teismo ir tarptautinio teismo teisėjo pareigos, tačiau tuo metu jie negali gauti nacionalinio teismo teisėjo atlyginimo. „Teisėjas gali gauti atlyginimą už tokią veiklą, kuri jam leidžiama pagal Konstituciją – teisėjo darbą, pedagoginę ar kūrybinę veiklą“, – pažymi KT.

Pasisakydamas apie dalyvavimą tarptautiniuose projektuose KT konstatuoja, kad tarptautiniai įsipareigojimai lemia, kad valstybė turi paskirti tinkamus, aukštos profesinės kvalifikacijos reikalavimus atitinkančius atstovus, tarp jų nacionalinio teismo teisėjus, į tarptautines ar tarptautines teismines institucijas.

„Taip yra prisidedama prie konstitucinių valstybės užsienio politikos tikslų įgyvendinimo, tarptautinių įsipareigojimų teisingumo vykdymo srityje laikymosi bei teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo“, – rašoma išaiškinime.

Sprendime kartu pažymėta, kad tarptautinio teismo teisėjo pareigų ėjimas negali būti laikomas kita Konstitucijos draudžiama teisėjo veikla, keliančia interesų konfliktą. „Tiek nacionalinio teismo, tiek tarptautinio teismo teisėjo pareigų paskirtis – vykdyti teisingumą, o teisėjams yra keliami tie patys teismų ir teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo reikalavimai, jiems suteikiamas specialus statusas“, – sako Teismas.

Kartu KT pažymi, kad veikla derinant nacionalinio teismo ir tarptautinio teismo teisėjo pareigas neturi būti pastovi – tik laikina. Be to, teisėjas vienu metu negali gauti ir nacionalinio teismo teisėjo, ir tarptautinio teismo teisėjo atlyginimo.

Konstitucija numato, kad teisėjas gali gauti tik teisėjo atlyginimą, mokamą iš valstybės biudžeto, ir jokio kito atlyginimo, išskyrus užmokestį už pedagoginę ar kūrybinę veiklą, jis negali gauti.

L. Graužinienė teismo prašė atsakyti, ar tai reiškia, jog pažeidžiama Konstitucija, teisėjams gaunant išmokas už dalyvavimą Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų projektuose.