Verslas

2016.04.26 13:41

ŽŪM pieno ūkiams šiemet skirs daugiau nei 60 mln. eurų

ELTA 2016.04.26 13:41

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė susitiko su Lietuvos ūkininkų sąjungos skyrių pirmininkais aptarti paramos galimybių pieno sektoriui. Pasak ministrės, šiemet pieno ūkiams bus skiriama daugiau nei 60 mln. eurų paramos.

„Svarstome pagalbos schemas ūkininkams, šiems metams lėšų ieškome tiek iš nacionalinio, tiek iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto. Šiemet išmokėsime daugiau nei 60 mln. eurų ir toliau ieškosime kompensavimo galimybių. Ketinu vėl kalbėti su ES komisaru dėl paramos pieno gamintojams“, – sakė V. Baltraitienė.

Iš šalies biudžeto pieno gamintojams skirta 18 mln. eurų paramos. Ši parama bus pradėta mokėti gegužės 5-ąją. Taip pat birželį ūkininkams bus išmokama 17,2 mln. eurų tiesioginių išmokų iš valstybės biudžeto. Numatyta ir ES susietoji parama 25,3 mln. eurų už pienines karves bei 4,6 mln. eurų už pieninių veislių bulius.

Susitikimo metu pažymėta, kad ieškoma būdų ūkininkams taikyti mokestines lengvatas ir atidėti mokėjimus, nes daugeliui trūksta apyvartinių lėšų. Taip pat pateikti pasiūlymai, kaip formuoti Krizių fondą, kuris būtų skirtas visam žemės ūkiui, o iš tų lėšų būtų dengiami ūkininkų nuostoliai.

ŽŪM jau ne kartą atkreipė dėmesį, kad būtina susitarti su visais pieno rinkos dalyviais: pieno gamintojais, perdirbėjais ir prekybininkais dėl sąžiningų santykių. Patys ūkininkai susitikimo metu pripažino, kad kompensacijos dėl pieno supirkimo kainos atitenka perdirbėjams ir prekybininkams, nes pieno supirkimo kainos mažėja, kai tik gamintojus pasiekia kompensacijos.